Paraply over Thomas Angells gate

Neste julehandel kan foregå under glasstak i Thomas Angells gate. Planene ligger nå på politikernes bord.

Saken oppdateres.

Beskyttelse mot det ustadige trønderværet kan komme i gågaten på strekningen fra Nordre gate til Munkegaten. Initiativet kommer fra Odd Reitan-selskapet E. C. Dahls Eiendom som eier flere av bygningene langs gaten. Glasstak over noen av sentrumsgatene var en del av Colonialmajorens visjon for Midtbyen der også den opplyste hjertepromenaden, Torvet i ny og tiltalende versjon samt underjordisk parkering var elementer.Hva synes du om denne ideen? Si din mening nederst i artikkelen.Transparent

Det er arkitekt Sverre Clausen i arc arkitekter as som står bak et forslag til planprogram om såkalt transparent overdekning over deler av Thomas Angells gate. Konstruksjonen skal bokstavelig talt stå på egne bein. Det er ikke snakk om å feste taket til bygningene langs gaten, på sørsiden tradisjonelle trehus i to etasjer, på nordsiden mer modernistiske bygg oppført i murstein og betong i opptil fire etasjer.

– Vi tenker oss ikke en komplisert konstruksjon, men en slags «paraply», et uklimatisert vern mot regn og uvær, sier Clausen.

Trondheimsarkitekten har i mange sammenhenger tatt initiativ til tiltak i Midtbyen for å gjøre sentrum mer attraktivt og publikumsvennlig. En grunntanke er at man kommer ingen vei ved bare å klage over at det tillates kjøpesentra i randsonen rundt sentrum og at dette fører til Midtbyens død.Investering i trivsel

– Det viktige er å investere i tiltak i Midtbyen som fremmer trivsel og attraktivitet. Dette vil skape liv og opplevelser på både dag- og kveldstid og stimulere til mer midtbyhandel.

Clausen innrømmer at han har vært usikker på om glasstaket i Thomas Angells gate er en god idé.

– Men det må være lov å prøve. Midtbyen konkurrerer med kjøpesentra utenfor sentrum der det er veldig godt tilrettelagt for de besøkende. Viser det seg at glassoverbygget ikke er en spesielt god idé, er det ikke verre enn at vi kan ta det ned igjen.Tørrskodd handel

Clausen sier han har møtt positiv holdning fra grunneiere og forretningsdrivende langs den 145 meter lange og omtrent 10 meter brede strekningen. Gågaten trenger sterkt opprusting uansett, trist som den fremstår i dag. Ettersom E. C. Dahls Eiendom er en stor grunneier, må trolig selskapet derfor dekke brorparten av kostnadene.

Ideen om glassoverbygde gater i Midtbyen er lansert flere ganger før, blant annet i øvre del av Nordre gate. Clausen mener denne strekningen ikke egner seg, først og fremst på grunn av den store gatebredden. I Thomas Angells gate derimot, ligger det godt til rette for tørrskodd julehandel, kanskje om et års tid.

 
 
På forsiden nå