Dette er de beste skolene

Sjekk hvordan din skole gjorde det på de nasjonale prøvene i engelsk.

Saken oppdateres.

I dag ble resulatetene for de enkelte skolene klare. Tallene viser at det er relativt store forskjeller mellom de beste og dårligste skolene i Trøndelag.

Elevene i femteklasse vurderes på en skala fra en til tre, mens åttendeklassingene vurderes på en skala fra en til fem. Gjennomsnittlig mestringsgrad for femteklassene er 2,0, mens snittet blant 8.-klassingene er 3,0.

Birralee best

Blant 5. klassingene er det ikke overraskende Birralee International School som gjør det skarpest. Skolen, som var en av landets beste også i fjor, oppnår aller høyeste mestringsnivå.

Nesten like godt gjør Åsheim barneskole og Trondheim International School det, med henholdsvis 2,8 og 2,7 poeng.

I Nord-Trøndelag er det Namsos barneskole og Stiklestad skole som har de beste resultatene.

Blant 8. klassingene er det Røros skole og Lade skole i Trondheim som gjør det best, med et snitt på 3,4.

Her ser du hvilke kommuner i Trøndelag som gjorde det skarpest på prøvene.

Frøya på bunn

I andre enden av skalaen finner vi Sistranda skole på Frøya med 2,1 poeng.

Elever ved 55 ungdomsskoler og 146 barneskoler i Trøndelag har tatt prøvene.

Se resutatene for Sør-Trøndelags 5.-klassinger her

Se resultatene for Sør-Trøndelags 8.-klassinger her

Se resultatene for Nord-Trøndelags 5.-klassinger her

Se resultatene for Nord-Trøndelags 8.-klassinger her

 
På forsiden nå