Christian Monsens gate

Christian Monsens gate går fra Stadsingeniør Dahls gate til Ludvig Daaes gate.

Saken oppdateres.CHRISTIAN MARTIN MONSEN1815 - 1852

Redaktør og forfatter Christian Monsen var opprinnelig apoteker. Han var sønn av undertollbetjent Johan Chr. Monsen og ble født i Larvik. Fra han var fem år bodde han i huset hos sin stebestefar i Moss, apoteker Finch. Der ble han etter hvert medhjelper i bedriften og det førte til at han i 1835 tok farmasøyteksamen. To år senere fikk han bevilling som apoteker i Hammerfest, men han brøt over tvert og valgte i stedet journalistikken, litteraturen - og fattigdommen.

Hans første bok kom ut i 1840, så kom et mislykket forsøk på å gi ut et ukemagasin. Suksess ble det først med en samling 17. mai-sanger, «Sneklokker, nytårsutgave for 1842», utgitt sammen med Henrik Wergeland, som var en venn av ham. De to hadde samme sosiale syn.

Monsen prøvde seg som redaktør for flere aviser: i Drammens Adresse, Nordlyset i Trondheim og Trondhjems Stiftstidende, men han ble ikke særlig lenge i noen av disse.

Han fortsatte sitt forfatterskap - med stort sett liten fremgang. Romanene og novellene er glemt. Skuespillet «Gudbrandsdølene» ble derimot et av de få fra den tiden som huskes, og satiren «Trondhjemske Mysterier» fra 1856 ble hans mest kjente verk. Men det var som lyriker han nådde lengst.

Likevel var det ikke først og fremst forfatteren Christian Monsen Trondheim hedret ved å kalle opp en gate etter ham. Monsen var engasjert i thranitterbevegelsen, men uten å dele Thranes radikale syn. Arbeidsfolk hadde frem til da stått utenfor det politiske liv. Men nå skjøt det opp arbeiderforeninger i bygd og by.

Christian Monsen regnes som stifteren av Trondhjems Arbeiderforening i 1850, og han var dens første leder. Det ble en moderat og frittstående forening uavhengig av andre foreninger.To år etter stiftelsen døde han, bare 37 år gammel.

Trondhjems Arbeiderforening har reist et kors på graven hans på Domkirkegården.

 
 
 
På forsiden nå