Ga grønt lys for nye Nyhavna

Et enstemmig representantskap i Trondheim Ap sa i går kveld ja til planene om å omskape Nyhavna i Trondheim til en ny bydel for teknologiske bedrifter, boliger og byliv.

Saken oppdateres.

I mellomjula gikk lederen i Trondheim Ap, Rune Olsø og kommunalråd Geir Waage ut med sin plan for det 300 mål store havneområdet i Trondheim – Nyhavna. Internt i Arbeiderpartiet har det foregått en debatt som i går endte med en konklusjon på representantskapsmøtet i partiet. Byens største politiske parti er nå enige om å etablere en samlet plan for Nyhavna, der tradisjonell industri skal flyttes til andre lokaliteter i regionen, mens teknologibedrifter og boliger skal inn.

- Vi snakker om et enormt område på Nyhavna, som det vil ta 10, 20 ja kanskje 30 år å utvikle. Derfor er det viktig at vi dag legger ned noen prinsipper for hvordan dette området skal utvikle seg. Hensynet til arbeidsplassene som i dag holder til på Nyhavna, og nye arbeidsplasser som kan utvikles i en slik bydel, er bakgrunnen for det initiativet som er tatt i denne saken, sa Rune Olsø da han i går kveld la frem forslaget for representantskapet.

LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, så rødt da forslaget sto på trykk i Adresseavisen i romjula. Byrkjeflot varslet en voldsom mobilisering av fagbevegelsen i byen for å skyte ned forslaget fra Ap-toppene Olsø og Waage. Lite tyder på at han har lyktes med dette arbeidet, og en omdannelse av det lenge omstridte havneområdet er nå Trondheim Aps offisielle politikk.

Lede debatten

Målet til Trondheim Ap er å lede an i debatten om områdets fremtid, og sørge for at Nyhavna frigjøres til andre formål enn tradisjonell industri, lager og havnevirksomhet. I vedtaket fra representantskapet heter det at Nyhavna skal bli en av Europas mest spennende kunnskaps- og nyskapingsbydeler.

- Nyhavna vil med sine 300 mål kunne bli en miljøvennlig og lett tilgjengelig bydel med nye arbeidsplasser, friområder, kulturliv og havneaktivitet. I deler av området kan det også åpnes for boliger av ulike typer og størrelser. De mest naturlige områdene å se på for dette vil være inn mot dagens byområde. Ikke minst bør muligheten for sosial boligbygging vurderes, heter det i vedtaket fra Trondheim Ap.

Har funnet balansen

Rune Olsø, leder i Trondheim Ap, innledet på representantskapsmøtet i går kveld. Olsø kalte Nyhavna en bydel for fremtiden, og mener Arbeiderpartiet har funnet den riktige balansen i forslaget som nå er vedtatt.

- Jeg har forståelse for at alle ikke er helt fornøyd med dette forslaget, men det betyr at vi har klart å balansere på en riktig måte. Nyhavna kan ikke sees isolert, men henger sammen med de store planene for å etablere et nytt logistikknutepunkt for godstrafikk. Der skal vi legge til rette for en fremtidig utvikling der mer gods skal over på båt og bane, og bort fra veien, sa Olsø.

Ikke på grunn av boliger

Ordfører Rita Ottervik støtter også planene om en ny bydel på Nyhavna. Men ordføreren er ikke for en utvikling av området som først og fremst skaper nye boligområder.

- Vi gjør ikke dette for å bygge boliger og kafeer på Nyhavna, selv om det også vil bli plass til noen boliger der. Hadde dette først og fremst handlet om å skape Nyhavna om til et boligområde, så hadde jeg vært imot. Vi gjør dette fordi vi trenger arbeidsplasser og en god by å bo i. Derfor er jeg tilhenger av å flytte havna øst for Trondheim, og skape en bydel fylt med teknologiske arbeidsplasser, sa Rita Ottervik da hun argumenterte for å gi grønt lys til nye Nyhavna på representantskapsmøte i Trondheim Ap i går kveld.

For de rikeste

Roar Aas, leder i samarbeidskomiteen mellom Ap og LO, frykter at Nyhavna skal bli et boligområde for de med de tykkeste lommebøkene. Aas er en av de i partiet som har uttrykt størst skepsis til planene om en ny bydel. Han ønsker å bruke Nyhavna utelukkende til etablering av nytt næringsliv, der avstanden fra forskningsmiljøene til produksjon er kort.

- Det er ikke visjonært å bygge et område med boliger, kontor og parker. Skal vi selge Trondheim så må vi bli best på å etablere nyskapende arbeidsplasser og kompetansebedrifter. Jeg ønsker meg en bydel med nye bedrifter, ikke der eiendomsutviklerne får fritt spillerom, sa Aas.

Til tross for hans skepsis er Trondheim Arbeiderpartiet nå enige om å starte prosessen med å flytte tradisjonell industri bort fra Nyhavna, og åpne for en ny bydel der teknologibedrifter etableres, og hvor boliger, kafeer og butikker også skal ha sin plass.

 
 
På forsiden nå