Høyblokka krymper fort

Rivinga av høyblokkas midtre og søndre del er i full gang.

Saken oppdateres.

I følge planen er det 85 dager igjen til høyblokka skal være borte. Slik fremdriften er nå ser det ut til å gå langt raskere.

I henhold til skjema

- Vi har utvidet arbeidsuka for den største rivemaskina vi bruker. Det fører til at de mindre og mer effektive maskinene kommer lettere til. Det av blokka som er over bakken vil nok være borte ganske snart. Men det er også mye under bakken som skal fjernes før fristen går ut 30. april, sier rivesjef i Helsebygg Midt-Norge, Bjørn Remen.

Støvfaren over

Norges største riveprosjekt fører til mye støv i området. Flere pasienter ble i desember syke som følge av støvet, men nå skal de mest utsatte pasientgruppene være trygge.

- Åtte rom i Gastrosenteret har nå fått spesialtilpasset ventilasjon med overtrykk og hepafilter som fjerner farlige soppsporer i lufta. I tillegg er vinduene i disse støvutsatte rommene sikret, forteller Remen.

Helsebygg Midt-Norge har satt opp webkamera som direkteoverfører rivingen. Videoen over er laget med bilder fra et av disse kameraene i løpet av januar 2011.

 
På forsiden nå