Trondheim kommune sier opp Helsenor

Trondheim kommune hever avtalen med vikarbyrået Helsenor Konstali. Rådmannen har ikke lenger tillit til byrået.

Saken oppdateres.

– De forholdene som er avdekket representerer vesentlig mislighold av avtalen fra Helsenors side. Trondheim kommune har ikke tillit til at vikarbyrået vil oppfylle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og lukke de avvikene som er påpekt. Derfor heves avtalen, sier Anne Behrens, kommunaldirektør for organisasjon.

Omfattende lovbrudd

15. mars la rådmannen i Trondheim kommune frem rapport i formannskapet om lønns- og arbeidsforholdene i bemanningsbyrået Konstali Helsenor AS. Den viste omfattende lovbrudd. Blant annet har byrået dobbeltfakturert kommunen for opp til 70 000 kroner. En vikar har oppgitt flere vakter i ett og samme tidsrom. En vikar har avsluttet arbeidet på en enhet og umiddelbart begynt på en annen enhet uten at det har vært fysisk mulig å forflytte seg mellom enhetene.

Helsenor Konstali AS fikk 18. mars varsel fra Trondheim kommune om mulig heving av avtalen, men ble da gitt en mulighet for å rette opp påviste avvik og å redegjøre for hvordan man framover skulle sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser skulle følges.

Behrens mener det er ekstra alvorlig at avvikene som er avdekket må ha vært kjent for ledelsen i Helsenor i lengre tid, uten at byrået har forsøkt å gjøre noe med det.

Hevingen av avtalen innebærer at Trondheim kommune ikke vil foreta nye bestillinger fra Helsenor AS. Vikarene som er tilsluttet byrået vil få anledning til å fullføre oppdrag ut april, men vil ikke få forlenget kontrakten.

-Ikke et pålitelig firma

Ordfører Rita Ottervik (Ap) er svært glad for at avtalen med Helsenor nå er hevet.

- Jeg er veldig glad for at avtalen er hevet. Avvikene i rapporten fra rådmannen har vist at Helsenor er et firma Trondheim kommune ikke kan samarbeide med, sier ordfører Rita Ottervik til adressa.no.

Ifølge ordføreren inneholdt rapporten konklusjoner som på ingen måte styrket kommunens tiltro til at vikarbyrået vil være i stand til å levere tjenestene kommunen ønsker.

-Funnene har vist at Helsenor ikke er et pålitelig firma, sier Ottervik.

Innrømmer ansvar

Ottervik innrømmer likevel at kommunen har et ansvar i saken.

-Forholdene som er avdekket har avslørt at kommunen har for dårlige kontrollrutiner, som vi nå kommer til å ha stort fokus på å forbedre. Jeg er svært glad for at rådmannen tok tak i denne saken med en gang den ble kjent i oktober, sier hun.

Saken har skapt bekymring for ordføreren.

-Jeg har vært bekymret for sikkerheten og tryggheten til de eldre i kommunen, som trenger våkne og dyktige ansatte som ikke sliter seg ut på å gå doble vakter.

- Hvordan vil dere løse mangelen på vikarer?

- Vi har i tillegg til Helsenor også avtaler med andre vikarbyråer. Nå blir fokuset først og fremst å ta i bruk egne ressurser, som kan dekke opp sykefravær og andre vikarbehov.Men vi vil nok være avhengig av å også kjøpe vikartjenester, noe vi skal arbeide for å finne en god løsning på, sier hun.

LES OGSÅ: - Vikar jobbet 400 timer i måneden

LES OGSÅ: - Skrekkeksempel-Ikke grunnlag for å si opp avtalen

Administrerende direktør Svein Konstali i Helsenor Konstali AS mener Trondheim kommune overhodet ikke har grunnlag for å si opp avtalen med vikarbyrået.

–Vi er det strengeste vikarbyrået i bransjen, og har hele tiden vært opptatt av å praktisere arbeidsmiljøloven på en god og streng måte. Årsaken til dobbeltfaktureringen er enkelt og greit en faktureringsfeil, som kan skje i alle firma, sier han.

–Men praktiseringen av arbeidsmiljøloven kan ikke fungere bra når rapporten viser omfattende lovbrudd?

– Trondheim kommune er ansvarlig for driften, så hovedansvaret ligger hos dem. Men jeg kan innrømme at vi ikke har vært gode nok til å kontrollere at turnusen kommunen har satt opp har fulgt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier han.Meningløse påstander

– Hvor lenge har du visst om de alvorlige avvikene som er avdekket?

– Siden starten av mars. Jeg har siden i mai i fjor vært i rundt femti møter med kommunen der arbeidsmiljøloven ikke har vært nevnt en eneste gang. Første gangen bruddene på arbeidsmiljøloven kom frem var i et møte 3. mars i år, og da tok jeg øyeblikkelig affære. Bare fem dager etter dette møtet tok vi i bruk et datasystem som gjør det umulig å booke folk inn på vakter som er i strid med arbeidsmiljøloven. Påstandene om at avvikene lenge har vært kjent for ledelsen i Helsenor er for meg meningsløse, sier han.

– Skyver fra seg ansvaret

Norsk Sykepleierforbund reagerer på at Trondheim kommune legger alt ansvar på bemanningsbyrået Helsenor.

– Det er også kommunen sitt ansvar å passe på at vikarene holder seg innenfor arbeidsmiljøloven. Kommunaldirektøren tar ikke noe selvkritikk og fraskriver seg alt ansvar i pressemeldingen som er sendt ut, sier Knut Jørgen H. Rotabakk, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

Han mener uttalelsene fra kommunaldirektør Anne Behrens vitner om at kommunen ikke har lært noe i denne saken.

 
På forsiden nå