Anton Kalvaas gate

Lademoen - går fra Anders Buens gate og ender ved Nidarholms gate.

Saken oppdateres.

ANTON KALVAA 1857 - 1922

Gaten het opprinnelig Gunnerus’ gate, oppkalt etter Johan Ernst Gunnerus, men ble i 1938 omdøpt til Anton Kalvaas gate. Gunnerus’ gate ligger i dag i Midtbyen.

Anton Kalvaa var født på en liten gård på Ørlandet. Han reiste som ung på lofot- og sildefiske, og drev også i flere år med ishavsfangst. Senere begynte han på anleggsarbeid, og som organisasjonsmann arbeidet han for Norsk Arbeidsmandsforbund. Etter hvert ble han også med i partiarbeid for sosialistene.

Kalvaa var en populær mann. Han var radikal og sosialist av den gamle typen. Men han hadde også en viss popularitet på tvers av partigrensene. For han var en stor agitator både som kommunepolitiker og organisasjonsmann. Han var ikke redd for å bruke saftige uttrykk, heller ikke i bystyret. I 1912 ble han valgt til formann i Trondheim faglige Samorganisasjon.

Anton Kalvaa var et kjent trekk i Trondheims bybilde. Den store, kraftige mannen og den røde sykkelen med lærvesken full av propaganda hengende over stangen var lett å legge merke til. Men sykkelen ble også brukt ut til avsides anleggsplasser i fjell og bygder. Han var en kraftkar som ikke sparte seg.

I Trøndelag reiste han mye som taler. Dette var på samme tid som Martin Tranmæl var i virksomhet her. Det er noe symbolsk over at Kalvaa døde i begynnelsen av 1922, noen måneder etter at den store «klassekampen» kulminerte i Norge med storstreiken i 1921. Hans periode med kampår var slutt.

Anton Kalvaa fikk en stor begravelse i Trondheim. Året etter hans død reiste kamerater i arbeiderbevegelsen en stor minnestein på graven på Lademoen kirkegård.

 
 
På forsiden nå