Fem utesteder kan bli tørrlagt

Rockheim er ett av totalt fem utesteder i Trondheim som står i fare for å miste skjenkebevillingen.

  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Ved en skjenkekontroll ved et lukket arrangement på Rockheim i slutten av mars var en mannlig gjest så beruset at han spydde i ølglasset sitt, og fortsatte å drikke av det. Likevel fikk han mer servering i baren.

Episoden kan føre til at Rockheim mister skjenkebevillingen sin i tre uker, dersom rådmannens innstilling blir vedtatt i formannskapsmøtet tirsdag.

Kan føre til milliontap

Daglig leder Mona Ulvin ved Trondheim arrangement, som er ansvarlig for restaurantdriften ved Rockheim, beklager hendelsen på det sterkeste.

– Dette skal rett og slett ikke skje. Personen skulle vært vist ut av lokalet mye tidligere, og vi legger oss flate for kritikken. Det var to hundre mennesker til stede på et lukket arrangement, med fri bar. Da kan det være vanskelig å ha kontroll over hva alle festdeltagerne foretar seg. Rutinene er nå skjerpet, og vi kommer til å ha stort fokus på at dette ikke skal skje igjen, sier hun.

Ulvin er klar på at det vil ha store konsekvenser for Rockheim å miste skjenkebevillingen i tre uker.

– Jeg krysser fingrene for at formannskapet tar hensyn til de tiltakene vi har iverksatt for å unngå at dette gjentar seg. Mister vi bevilgningen vil det få store økonomiske konsekvenser for oss. Jeg håper i tilfellet at de vil frata oss bevilgningen i en periode der det er lite som skjer på huset, og i perioder der vi ikke skal holde store arrangementer. Mister vi bevilgningen midt i de travleste sommerukene våre, kan vi ende med milliontap, sier hun.

Flere brudd

De fire andre stedene som står i fare for å miste skjenkebevillingen er Rick's Cafe i Nordre gate, Cafe Vivaldi i Thomas Angells gate, Club Gossip i Nordre gate og Holdeplassen i Dronningens gate.

Rådmannen innstiller på at Cafe Vivaldi skal miste bevillingen i fem uker mens Holdeplassen må stenge kranene i to uker hvis forslaget blir vedtatt. For de to siste er kravet tre uker.

For alle de fem utestedene dreier det seg om kontroller som har avdekket ulike brudd på alkohollovgivningen.

Streng reaksjon

Fem ukers inndragning regnes som en streng reaksjon. Ved Cafe Vivaldi er det snakk om brudd på alkohollovens forbud mot å skjenke alkoholholdig drikk mellom klokken 03 og 06 samt åpningstidsforskriftens forbud mot å skjenke alkohol senere enn klokken 02.

Det er vanlig at formannskapet aksepterer rådmannens tilråding i skjenkesaker. Trolig skjer dette også denne gangen, ettersom det i samtlige saker foreligger enstemmige innstillinger fra kommunens politisk sammensatte bevillings- og kontrollutvalg, med medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre.

I alle sakene er det klageadgang innen en nærmere angitt frist. Inndragning vil ikke skje før eventuelle klager er avgjort.

 
        
            (Foto: VEGARD EGGEN)

  Foto: VEGARD EGGEN

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå