– Vi burde kanskje stoppet hjemsending

Statens helsetilsyn innrømmer at de burde vurdert å stoppe hjemsending av medisinerte fødende ved St. Olavs Hospital.

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital brøt loven om forsvarlig helsehjelp da de sendte Tone Solnørdal hjem etter to doser Cytotec, et middel som fremprovoserer fødsel for kvinner som går over termin.

LES MER: Tale (2) ble hjerneskadd i mors mage

Praksis med hjemsending – som helsetilsynet nå omtaler som uforsvarlig - fortsatte i nesten to år fordi det samme tilsynet ventet med å gripe inn.

Unødig risiko

- Lang saksbehandling i Helsetilsynet medførte unødig risiko for andre pasienter, skriver Tone Solnørdal og hennes mann, Yngve Aasheim, i et brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. De hevder Helsetilsynet ignorerte flere purrebrev med bekymring om at flere kunne bli alvorlig skadet på grunn av sykehusets praksis.

Først i april 2011 - to år etter Tales fatale hjerneskade - påla tilsynet St. Olavs Hospital å stoppe hjemsending.

– Vanskelig sak

– Dette er en kompleks og vanskelig sak, og i fagmiljøet er det er mange meninger om bruken av medikamentet Cytotec, sier Bjørn Jamtli. Han er fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet.

I ettertid mener Jamtli tilsynet kanskje burde ha endret praksis før det fattet et endelig vedtak, men det vanlige er å vente til saken er ferdigbehandlet. Han er enig i at saken er spesiell siden det er snakk om medisinering av fødende.

Lang saksbehandling

Statens helsetilsyn tar selvkritikk for lang saksbehandlingstid. Ifølge Jamtli skyldes dette tildels helsetilsynets egen saksbehandlingstid, og at det tok lang tid før rapporten fra den sakkyndige forelå. I praksis jobbet helsetilsynet kun fem måneder med saken før de i april 2011 fattet sitt vedtak.

– Saken tok for lang tid, men det er viktig at en slik vanskelig sak blir grundig vurdert av egne spesialister i fødselsmedisin og eksterne sakkyndige, før vi fatter en beslutning, sier Jamtli.

Kontakten mellom politi og tilsyn har også vært dårlig i denne saken, mener han.

– Av og til venter vi på politiets konklusjoner, eller at politiet venter på at vi skal konkludere. I denne saken har samarbeidet mellom politi og tilsynsmyndigheter ikke vært godt nok. Det tar vi kritikk på, sier Bjørn Jamtli.

Sterkt inntrykk

I brevet til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som adressa.no publiserte i går, orienterer Tales foreldre helseministeren om det de mener er en rekke kritikkverdige forhold ved St. Olavs.

På grunn av ferie, kommer det ikke noe svar før i august, men statssekretær Tone Toften har denne foreløpige kommentaren.

- Historien om Tale gjør et sterkt inntrykk, og jeg vil uttrykke min medfølelse til henne og hennes pårørende, skriver Toften.

Regjeringen jobber med en melding om pasientsikkerhet som skal leveres Stortinget i 2012.

 
 
På forsiden nå