Det kunne vært disse karene på Torvet

Skandale, pengekrangel og sjampanje preget oppføringen av Olav Tryggvason.

Saken oppdateres.

Diskusjonen om det åpne rommet i sentrum av Trondheim er pågående. I løpet av årene har det vært utallige forslag og innspill, senest presentert på adressa.no 16. juli.

Monumentet over Olav Tryggvason har imidlertid vært et ikonisk innslag som har stått i snart hundre år. Men det tok lang tid, en konkurs, pengekrangel og mange sinte brev før de luftige planene om en 18 meter høy statue på Torvet ble til.

19. januar, 1917

Industribygger Dyre Halse vil skjenke Trondheim et monument over byens grunnlegger. Olav Tryggvason skal på sokkel, på en svært sentral plass i byens storstue, Torvet. En offisiell innbydelse til en konkurranse sendes ut til kjente kunstnere i hele landet.

LES OGSÅ: Her skulle de bli firefelts motorvei

Potensielle kunstnere fikk fire måneder på seg til å levere et utkast til vurdering. Budsjettet for statuen var på 50 000 kroner. Administrasjonen i Trondheim hadde i tillegg en premiesum på 5000 kroner, hvorav 2500 kroner skulle gå til kunstneren bak vinnerutkastet. De som skulle stå for utvelgelsen av det som nesten 100 år senere er selve kjennetegnet på trønderhovedstaden var to billedhuggere, en fra Stockholm og en fra København, samt den kjente arkitektprofessoren Olaf Nordhagen fra Trondheim. Alle forslagene skulle også bli offentlig utstilt.

Nordhagen og kollegene fikk inn hele 22 ulike tolkninger av Olav Tryggvason. I juni ble modellene presentert i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Litt senere samme måned kunngjorde juryen at premien på 2500 kroner ble tildelt utkastet med motto «Kors og Sverd». Kunstneren var billedhugger Wilhelm Rasmussen, som hadde arbeidet med steinhuggerarbeidene i Nidarosdomen i flere år.

Det hele ble feiret med en mottagelse på Britannia hotell. Regningen for det lystige laget fikk monumentets giver, Dyre Halse, til å skrive til ordfører Bauck

«Hvem har nydt al den deilige Champis etc?»

Pengelens kunstner

Rundt ett år etter at forslagene ble sendt inn begynte arbeidet med Tryggvason, etter en anbudsrunde. Selve søylen skulle lages av et steinhuggeri i Tønsberg for 22 500 kroner. Statuen skulle støpes i bronse i Oslo. Kunstneren, billedhugger Rasmussen var imidlertid i pengeknipe. Han hadde fått et forskudd av ordfører Bauck, men de kronene var brukt opp. Rasmussen så seg derfor nødt til å be om mer penger, noe Bauck allerede hadde avslått ved en anledning. Avslaget tvang billedhuggeren til å låne penger av en venn for å få transportert gipsmodellen av Olav Tryggvason. Alle problemene gjør han rede for i et brev 31. mai, hvor han klager sin nød og påpeker overfor ordføreren at pengemangelen kan få konsekvenser for statuen.

«og det tar sig jo desuten daarlig ut at løpe omkring og laane til et saadant arbeide, for ikke at tale om hvordan det hefter og lammer min arbeidslyst.»

Vanskelighetene tiltok senere på høsten da det i et brev til ordføreren ble gjort rede for at statuen var ferdig støpt og måtte betales og fraktes til Trondheim. I brevet ble det syrlig påpekt at billedhugger Rasmussen ikke engang hadde vært og sett på resultatet. Statuen var ferdig allerede 12. november, men det måtte flere purringer til før Bauck fikk betalt flere måneder senere. Samtidig som tiden går fortsetter Rasmussen å be Bauck om mer penger. I februar 1921 klager han og påpeker at alt hadde kunnet vært ferdig før, dersom han økonomisk hadde fått friere hender.

Krangle om penger gjør også Dyre Halse, som skal ta regningen for monumentet. Han sender 10 000 kroner til ordfører Bauck, men har svært liten sans for at ordføreren har gitt kontrakten på oppførelsen av Olav Tryggvason til en entreprenør, uten å holde anbudsrunde. Halse skriver, lettere indignert:

«dette efter min mening er en usedvanlig og vilkaarlig fremgangsmaate»

Konkurs og skandaler

Planen var å avdekke Olav Tryggvason 17. mai 1921. Men det blir sommer og prosessen står prosessen fullstendig i stampe. Steinhuggeriet i Tønsberg har i tillegg gått konkurs. Dyre Halse ber ordføreren om å reise ned, hvor søylen til statuen fortsatt venter, for:

«at ruske op i denne bedrøvelige forretningsforbindelse».

Litt senere på sommeren skjønner ordfører Bauck at en «Skandale i presse og i øvrig står for døren», da fundamentet til statuen ennå ikke har ankommet Trondheim. Billedhugger Rasmussen får omsider sett på arbeidet og sender nok et rasende brev til ordføreren. Noen har tillatt seg og gjøre et uautorisert inngrep, som ikke sto på noen av Rasmussens tegninger og modeller. Det får billedhuggeren til å rase:

«Frasiger mig bestemt ethvert ansvar», skriver han.

Etter hvert som det nærmer seg må Rasmussen på nytt be om penger fra ordføreren. Kunstneren var blakk og hadde ikke engang midler til å reise til Trondheim for å være til stede under avdukingen av Olav Tryggvason. Den 18 meter høye statuen blir til slutt avduket av Kong Haakon til åpningen av Dovrebanen 17. september 1921. Arbeidet med å få grunnleggeren på sokkel hadde tatt fire år.

Nær hundre år etter kan Olav Tryggvason bokstavlig talt heve seg over innbyggere, politikere og velgjørere, som fortsatt strever med å bli enig om hvordan Trondheims storstue skal se ut, og om rommet under hans føtter blir trøndersk nok.

Kilder : Saken ble til gjennom offentlig tilgjengelig materiale i Trondheim Byarkiv, funnet på hjemmesidene, på Flickr-kontoen og takket være arkivets hjelpsomme ansatte i lesesalen på Dora.

 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå