UFO-en som ikke lander i fjorden

Fremtidsvisjonen Ocean Space Centre skulle koste ti milliarder.

Saken oppdateres.

Ocean Space Centre skulle bli et marinteknisk kunnskapssenter i Trondheim og sikre at Norge fortsetter å være et marinteknisk foregangsland, også i fremtiden. De ambisiøse planene ble overlevert nærings- og handelsminister Trond Giske, tidlig i 2010.

LES MER OM VISJONEN PÅ OCEAN SPACE CENTRES HJEMMESIDER

Investeringskostnadene ble beregnet til ti milliarder kroner, eller to og en halv opera.Verdens mest avanserteTegningene næringsministeren fikk se, var svært ambisiøse og det visuelle var utformet av de verdenskjente arkitektene i Snøhetta.Et kontor og undervisningslokaler på Nyhavna skal være formet som hvite sopper, bygninger som gir assosiasjoner til UFO-er. Et marinteknisk besøkssenter skal graves ned på Piren. Halvannen kilometer ut i Trondheimsfjorden skal indrefileten, et sirkelformet monumentalbygg ligge. Dette skal huse verdens mest avanserte havbasseng. Bygget og bassenget skal gi forskerne muligheten til å simulere havdyp større enn 3000 meter. Kunnskapsmiljøet ved NTNU og flere av landets mektigste industriselskaper har latt seg besnære av ideen om å gjøre Trondheim verdensledende på dette området og er alle med på laget. Adresseavisen skrev i en leder at senteret blir «en syretest i vilje».Siden skissene ble offentliggjort i februar 2010, har imidlertid Ocean Space Centre endret seg radikalt.

Lander på landProsjektleder Atle Minsaas har tidligere uttalt at senteret ikke kan stå ferdig før om 10 år, etter utredninger, anbudsrunder og bygging. Arbeidet med prosjektet pågår i høyeste grad fortsatt.

- Vi er i ferd med å utrede ulike alternativer til den opprinnelige visjonen som en del av konseptvalgsutredningen. Disse alternativene er alle basert på land, sier Minsaas.

Ifølge prosjektdirektør Inge Fottland ved NTNU, har planene for Ocean Space Centre endret seg radikalt. Ambisjonene i forhold til visuell utfordring er skrudd ned, selv om arkitektene i Snøhetta fortsatt er involvert i å utforme hvordan alternativene kan se ut. Den opprinnelige kostnadsrammen på ti milliarder, er også nedjustert.

- Tallerkenen i fjorden er ikke lenger en del av anlegget. Et bygg på Nyhavna vurderes fortsatt, sier han til adressa.no.

Minsaas bekrefter at man i konseptvalgsutredningen ser mot Nyhavna og Tyholt. På Tyholt er det to forskjellige muligheter i Marinteknisk senter. Det ene alternativet er å utvikle og bygge ut dagens senter, slik at det kan møte fremtidens krav.

- Det konseptet er relativt begrenset, sier Minsaas.

Usikker fremtid

Den andre muligheten er å rive senteret for å bygge et helt nytt Ocean Space Centre på samme sted. Alternativ tre er å bygge et kunnskapssenter på Nyhavna.

- Da vil det være naturlig å samlokalisere ulike deler av NTNU og Sintef-miljøet som jobber med havromsrelaterte problemstillinger, sier han.

Grunnforholdene på Nyhavna er imidlertid problematiske i forhold til å realisere et Ocean Space Center. Man er avhengig av at havbassengene er hundre prosent stabile, ellers vil det påvirke forskningsresultatene.

- Det vil være meget krevende og kostbart å bygge på Nyhavna, sier Minsaas.

Fortsatt verdensledende

Prosjektlederen skal levere konseptvalgsutredningen til Nærings- og handelsdepartementet innen 1. oktober. Deretter vil den bli gjenstand for ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet etterfulgt av politisk behandling.

LES OGSÅ: Senter til ti milliarder

LES OGSÅ: - Forskningens opera

Fylkesordfører Tore O. Sandvik har omtalt seg selv som politisk støttekontakt for Ocean Space Centre.

- Ocean Space Centre skal fortsatt være verdensledende og ligge i Trondheim. Det viktige er ikke hvordan det blir seende ut, men at det kan være verdensledende på sitt område. Det er slik vi får internasjonal oppmerksomhet rundt det, sier han.Adressa.no har startet en serie om «luftslottene i Trondheim»:

LUFTSLOTT 1: Her skulle en firefelts motorvei gå

LUFTSLOTT 2: Det kunne vært disse karene på Torvet

LUFTSLOTT 3: Den nye bydelen som ikke ble noe av

 
 
 
 
 
 
På forsiden nå