Bedre kapasitet på Flakk-Rørvik

Fjord1 har hentet fergehjelp fra Tide Sjø.

  Foto: Leserfoto (MMS)

Fredag var det igjen fullstendig kaos på fergasambandet Flakk-Rørvik på grunn av en teknisk feil på MF Glutra.