Overlege Kindts gate

Singsaker - går fra Strindvegen til Blusuvollsbakken.

Saken oppdateres.

CHRISTIAN SOMMER KINDT1816 - 1903

Christian Sommer Kindt var den første overlegen ved Trondhjems sykehus og byens mest anerkjente lege i det forrige århundre.

Han var født i Risør. Faren var konsul, kjøpmann og skipsreder Søren Engesgaard, og moren Sophie var født Kindt. Da Kindt-familien holdt på å dø ut på mannssiden, tok den unge Christian morens etternavn for å føre familienavnet videre.

Kindt studerte medisin ved Det Kgl. Fredriks Universitet i Christiania. Han kom tidlig til Trondheim og drev privatpraksis ved siden av å ha overlegestillingen ved det nyopprettede sykehuset i byen. Han utdannet seg videre gjennom studieopphold i utlandet, og ble en veldig allsidig lege.Det sies at han var den første legen i landet som opererte stær i øyet.

Han hadde sine kontorer flere steder i byen: i Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro, i Munkegaten ved Torvet og i Nordre gate 23. Sine siste leveår var han tilsynslege for Hospitalsstiftelsen (Trondhjems Hospital) og byens gamlehjem.

Overlege Kindt var gift med Sophie Berg, datter av prost Berg på Frosta. Han grunnla litt av et legedynasti i sin nye hjemby. Sønnen Olaf Kindt ble lege med praksis i Svaneapotekets gård og sønnesønnen Christian Sommer Kindt II var spesialist på lungesykdommer.

Kindt hadde som hobby å samle på alger og lav, og samlingen hans er å finne på Videnskabsselskabets Museum.

At gaten opp mot Blusuvoll og Berg er oppkalt etter Christian Kindt, skyldes at han hadde sitt sommersted «Alfheim» der.Overlege Kindts gate var en av de omstridte og beryktede «grensegatene» mellom tidligere tiders Strinda og Trondheim kommuner.

 
På forsiden nå