- Ingen dager er likedan

På Skolen St. Olavs Hospital vet de ikke hvor mange eller hvilke elever som skal få undervisning hver dag.

Saken oppdateres.

- Selv om vi får vite på morgenen hvem som er innlagt her, både barn og ungdommer, så er det ikke sikkert at vi kan ha dem på skolen hele dagen, sier Liv Sandven, rektor ved Skolen St. Olavs Hospital. Seks lærere og rektoren er ansatt ved sykeshusskolen på Øya.

- Vi må innrette oss etter den behandlingen de skal ha, og etter hvilken form de er i, sier Sandven. Det hender også at enkelte pasienter er isolert på rommet. Da får de undervisning der.

Unntaket er avdeling for Fysikalsk medisin hvor enkelte elever har fast undervisning i lengre tid av gangen. Men de vet også at kreftpasientene skal ha behandling fra et og et halvt år til to år. Da er pasientene på sykehuset i lengre perioder av gangen, og trenger en fast lærer som kan følge opp elevene.

Som en av landets sykehusskoler er de vant til det uforutsigbare. Lærerne vet aldri hvor mange pasienter som skal på skolen hver dag, men cirka 400 elever får årlig undervisning der.

- Det er ingen dager som er likedan, men vi blir veldig godt kjent med elevene ettersom vi jobber mest i én-til-én-situasjoner, sier lærer Frode Gjøstøl.

Bryter opp

- Vi ser at de aller fleste har stor glede av å få undervisning og utføre kunst- og håndverksaktiviteter, sier rektoren.

- Men det er ikke alltid at elevene er motiverte. De kjenner seg lite opplagt, eller kanskje de gruer seg litt for å møte nye medelever.

Rektoren påpeker at da er det ekstra motiverende å se at elevene gjør skolearbeid, formingsaktiviter og prosjektarbeid som gjør at de får tankene bort fra sykdommen.

Undervisning i flere tiår

Siden 2005 har skolen holdt til i Kvinne-barn-senteret på Øya. Men allerede i 1964 var Trondheim kommune igang med å gi et undervisningstilbud på sykehuset. Da var det én lærer som underviste på deltid ved det som het for Sentralsykehuset i Trondheim.

Skolen gir grunnskoleundervisning og til elever i videregående skole. Dessuten er det noen voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven. Lærerne må derfor være svært fleksible. All læring skjer i samråd med den skolen hvor eleven er til daglig. Når de får undervisning ved Skolen St. Olavs Hospital, får de ikke fravær fra skolen.

- Det kan være at elevene blir hentet midt i undervisningen av en sykepleier, for da er det noe viktigere som skal skje, forteller hun. Rektoren understreker at eleven er der først og fremst for å få behandling helsemessig.

Også ved livets slutt

De ansatte ved skolen har kontakt med og følger opp elever som kanskje ikke har så lenge igjen å leve. Noen få ganger så må de være forberedt på at sykdommen kan få et tragisk utfall.

- Vi ønsker å være der og gi oppmuntring og støtte helt til siste slutt, understreker rektoren.

- Dette skjer ikke så ofte. De aller, aller fleste reiser friske hjem fra sykehuset. Da kan de gå rett inn i undervisningen på hjemmeskolen sin fordi de har fått opplæring på sykehusskolen, påpeker Sandven.

Se videoen av undervisningen på skolen i vinduet ovenfor.

 
    
      (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

  Foto: Håvard Haugseth Jensen

 
    
      (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå