- Frykter jeg blir steinet om jeg drar til Iran

Den iranske kvinnen som søkte kirkeasyl i Nidarosdomen nekter å forlate kirken før hun får saken sin løst. Domprosten mener at Nidarosdomen ikke er en permanent løsning.

  Foto: Erik Waatland

Saken oppdateres.

Kvinnen i 30-årene sier hun har søkt om oppholdstillatelse, men etter tre år i Norge har hun fått avslag fra Utlendingsdirektoratet. Selv frykter hun å bli drept hvis hun deporteres til Iran.

- Jeg vil at Utlendingsdirektoratet og politiet skal høre på hva jeg har å si i saken min. Det kan ta årevis å rydde opp, men da får det bli sånn, sier kvinnen som ikke ønsker å røpe identiteten sin.

Kvinnen sier hun ikke har noe ønske om å være i Nidarosdomen, men at hun ikke har noe valg hvis hun skal føle seg trygg. Hun mener at å reise tilbake til Iran er uaktuelt.

- Jeg valgte denne kirken fordi alle land og regjeringer har stor respekt for Nidarosdomen som er et så hellig sted. Jeg visste at det ville bli oppmerksomhet rundt saken min i denne kirken, sier hun.

Uttransportert

Kirkeasylanten sier hun fikk avslag på asylsøknaden, men klagde videre til Utlendingsnemda (UNE) som også avslo. Hun mener hun har nye opplysninger i saken sin og fortjener å få tatt opp saken på ny.

- Etter et avslag hos UDI og UNE får man en utreisefrist. Hvis man ikke reiser innen fristen kan man etter norsk lov bli uttranportert av landet, sier Åsmund Eide, kommunikasjonsrådgiver i UDI.

Kvinnen fikk utreisefrist allerede i sommer.

- Det er mulig å be om omgjøring av et endelig avslag i UNE. Personer med avslag har fortsatt rett til et botilbud fra UDI. Det vi kan gjøre er å tilby et sted å bo. Vi anbefaler at man benytter seg av frivillig retur, for da får man både økonomisk støtte og bistand til hjemreisen, sier Eide videre.

Ingen talestol

Domprost i Nidarosdomen, Ragnhild Jepsen, sier at kirkeasyl er et vern for mennesker som er i nød. Hun sier videre at de skal gjøre det de kan for å hjelpe kvinnen, men at Nidarosdomen ikke er en plass for henne å slå seg til ro.

- En kan tenke at hun har snakket med andre som har fortalt henne hvilken religiøs og symbolsk posisjon Nidarosdomen har i Norge, og at hun vil få oppmerksomheten rettet mot seg gjennom dette. Vi mener at Nidarosdomen ikke skal være en talestol i enkeltsaker, det gjelder også i dette tilfellet, sier Jepsen.

Asylanten sier hun ikke vil forlate tryggheten i Norge, men kan være villig til å flytte til et annet europeisk land hvis Norge ikke kan hjelpe henne.

- Jeg er redd for å bli steinet, avslutter kvinnen. 
        
            (Foto: Erik Waatland)

  Foto: Erik Waatland

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå