Andreas Holms vei

Ila/Trolla - går fra Roald Amundsens vei til Møllebakken.

Saken oppdateres.

ANDREAS HOLM1815 - 1894

Infanterikaptein og kartograf Andreas Holm var en mann med allsidige interesser. At Andreas Holms vei går opp mot friluftsområdene i Bymarka er ingen tilfeldighet.

Med sin militære opplæring og som karttegner kom han langt. Han var kjent som en flink fagmann. I 1850-60-årene laget han det store kartverket over Trondheim Bymark - det første fullstendige kart over området. Han leverte forslag til regulering av Bymarka og de vestlige bydelene.

Kaptein Holm var ungkar og økonomisk uavhengig, amatør-kunstmaler, friluftsmann og kjent som en meget god skiløper. Han var byens første fastboende fotograf.

Holm var født i Trondheim. Hans far, Andreas Holm, drev privat auksjonsforretning. Moren het Anna Marie Stabel. Faren eide gården Montebello, eller Nidarlid, i Steinberget - i nærheten av Schnitlers vei.

Andreas Holm var offiser, kaptein og kompanisjef. Ved sin død etterlot han seg en betydelig formue, som var grunnlaget for legatet han opprettet. Legatet skulle i første rekke være til hjelp for hans families tjenestefolk, hans søsterdøtre og for eldre, ugifte og uforsørgede døtre av embetsmenn.

I mange år bodde Andreas Holm på sin gård Øvre Sandfærhus i Stjørdal. Han flyttet senere tilbake til Trondheim og bodde her til han døde, 79 år gammel.

Han bestemte selv at gravstedet hans på Domkirkegården bare skulle forsynes med navn, fødsels- og dødsdato.

 
 
På forsiden nå