20 meter lange leddbusser på vei til Trondheim

Samferdelsdepartementet måtte overkjøre Vegdirektoratet før AtB fikk grønt lys.

  Foto: TORE O. SANDVIK

Saken oppdateres.

- Nå har vi endelig fått muligheten til å kjøpe inn lengre leddbusser, sier markeds- og kommunikasjonssjef Grete Opsal i AtB.

I dag tillater norske vegmyndigheter kun busser inntil 18,5 meter. AtB ønsket å ta i bruk to-leddet buss med lengde utover tillatte krav.

Men veien dit har vært kronglete og byråkratisk skal vi tro et brev fra Samferdelsdepartementet til AtB som er datert 28. mars. Her kommer det frem at Vegdirektoratet ga avslag på søknaden om dispensasjon for bruk av leddbuss med lengde 19,54 meter.

Betraktelig flere plasser

AtB ga seg ikke, og sendte inn en klage på avgjørelsen 17. juni i fjor til Samferdelsdepartementet. Over ni måneder senere, etter gjentatt purring, fikk AtB endelig et svar fra Samferdelsdepartementet hvor de opphever avslaget til Vegdirektoratet og ber om en ny prioritert behandling.

- Vi klaget da vi fikk vite at det går like lange busser andre steder i Europa. Bussene vi har i stallen nå er henholdsvis 12 og 15 meter lange. I tillegg innfører vi tradisjonelle leddbusser nå i mai på rute 5. Fra høsten kommer det også leddvogn på rute 46, 36 og 66 på utvalgte tider på døgnet, sier Opsal.

Leddbusser i april

Ifølge henne er de ekstra meterne vel verdt pengene. Man får med vesentlig flere passasjerer, og slipper å bruke en ekstra buss og sjåfør.

- På ruter hvor det er stor press, som for eksempel rute 5 ville det vært mye enklere å avvikle trafikken med leddbusser, hevder Opsal. Dette blir imidlertid den tradisjonelle leddbussen, men AtB jobber videre med å se om hvordan de eventuelt kan ta i bruk den lengste varianten.

I april setter AtB inn 18 leddbusser i rutenettverket sitt, men det er ikke av de aller lengste leddbussene.

- Med den trafikkveksten vi har så må mulighetene være klare med tanke på å utnytte kjøretøyene som finnes. De aller lengste leddbussene trenger ikke å være så langt unna, sier hun.Imponert over smidige busser

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag mener det er nødvendig med leddbusser.

- Bussene i Trondheim er fulle, og det er en ekstrem vekst i kollektivtrafikken. Vi hadde en prøvekjøring med en buss på 19,54 meter og den hadde en ny svingteknologi som gjorde den veldig smidig. Den kom seg godt rundt i både kryss og rundkjøringer, forteller Sandvik.

Han er glad for at Samferdelsdepartementet valgte å be om en ny behandling av saken. Sannsynligheten for at Vegdirektoratet står på sitt er minimal ifølge fylkesordføreren.

- Det var unødvendig og firkantet av Vegdirektoratet å avslå søknaden til AtB. Man kan ikke bare blindt se på lengden, og så si nei. Forvaltningen bør heller finne løsninger. Disse leddbussene har en svingteknologi som svarer på de utfordringene som lengden gir, mener Sandvik.

Samferdelsdepartementet skriver i brevet som er datert 28. mars 2012 at de har kommet til motsatt konklusjon av Vegdirektoratet. «Det finnes hjemmel for dispensasjon som kan komme til anvendelse i den aktuelle sak». Men departementet overlater den endelige avgjørelsen til Vegdirektoratet.

 
 
        
            (Foto: TORE O. SANDVIK)

  Foto: TORE O. SANDVIK

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå