Schives gate

Singsaker - går fra Singsakerbakken til Parkveien.

Saken oppdateres.

CHRISTIAN LORCK SCHIVE1803 - 1879

Forstander Christian Lorck Schive var sønn av proprietær Reinholdt Johannes Schive som eide Elgeseter gård - senere Vollan. Moren Adelgunde var født Gjertsen.Han giftet seg med Marine Sophie Wille som var datter av stiftsprost og sogneprest i Vår Frue kirke, Hans Jacob Wille. Ekteskapet var barnløst.

Schive var først ansatt ved et forretningskontor, senere ved Stiftskontoret.

34 år gammel ble han forstander for byens offentlige stiftelser; Trondhjems Hospital, St. Jørgens Hus og Waisenhuset - foruten flere legater. Denne stillingen omfattet også posten som fattigforstander i Trondheim. Han tok avskjed i 1869.

Schive eide teglverket på Bakklandet. Han hadde sin bygård i Kongens gate ved Torvet, og huset «Luna» i Vollafallet ved Nidelven var sommerstedet hans.

I 1876 bestemte ekteparet Schive at det skulle opprettes et legat av deres etterlatte midler. I første omgang skulle inntektene tilfalle en brorsønn av Schive - maleren Jacob Oxholm Schive. Han var en anerkjent kunstmaler som for det meste levde i utlandet.

Legatet skulle bli offentlig den dag hans eldste barn hadde fylt 25 år.

Det besto av bygrunn i Trondheim, foruten at inntekter skulle tildeles yngre, lovende norske kunstnere.

De jordeiendommene som hørte til legatet, lå - ifølge gavebrevet - «på nedre og øvre Baklandet, iberegnet Christianstensbakken og Christianfeldt, på Jonsløkken (navnet er ennå bevart i Søndre og Nordre Jonsgate) ved Vollabakken og Vollafaldet, og på Sannan». Sannan er det gamle navnet på strøket nedenfor Elgester bro mellom Klostergata og Nidelven.

 
På forsiden nå