Riddervolds gate

Singsaker - går fra Jonsvannsveien til Blusuvollsbakken.

Saken oppdateres.

HANS RIDDERVOLD1795 - 1876

Hans Riddervold var biskop i Trondheim fra 1842 til 1848. Han var født ved Åsgårdstrand og arbeidet som lærer, prest, biskop og stortingsmann. Riddervold tilhørte første studentkull fra norsk universitet, og var med på å stifte Studentersamfundet.

I 1827 kom han inn på Stortinget, og ble der en anerkjent mann. Wergeland kalte ham «Stortingets mest imponerende Personlighet». Men det ble aldri dannet noe parti omkring ham.

Fra 1830 til 1842 var Riddervold stortingspresident. På kultursektoren var han en pådriver, og Nasjonalgalleriet fikk sin start takket være hans initiativ.

I 24 år var han sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet under skiftende regjeringer. Han styrte kirke og skole med stor myndighet og var en selvrådig mann som ikke tålte innblanding i sin ledelse av departementet. Men han visste å samarbeide med fagfolk. På skolesektoren var kontakten god med Hartvig Nissen, og store reformer så dagens lys under Riddervolds ledelse.

Folkeskolelov for byene (1848) og skolelov for bygdene (1860) avløste almuesskoleloven fra 1827. Alle barn fra syv år til konfirmasjonsalder ble skolepliktig og fagkretsen ble utvidet. I 1869 ble lov om høyere skole satt ut i livet, som ble en borgerskole og trappen opp til gymnaset. Dermed var hele vårt skolevesen samlet under én organisasjon. Universitetet var i en ynkelig tilstand i denne tiden, med et spedt vitenskapelig liv. Riddervold satte alt inn på å få det utbygd både materielt og åndelig.

Riddervold ble tildelt borgerdådsmedaljen i gull. I 1859 mottok han Storkorset av St. Olav for utmerket statstjeneste.

 
 
På forsiden nå