Thonning Owesens gate

Thonning Owesens gate går fra Stjørdalsveien til Ranheimsveien.

Saken oppdateres.

JOHAN WIDERØE THONNING OWESEN1804-1881

Godseier Johan Widerøe Thonning Owesen var en av landets største legatstiftere. Etter hans død og da deler av hans formue var fordelt, ble det blant annet opprettet et grunnfond for et blindeinstitutt i Trondheim. Dalen blindeskole kan nok takke denne donasjonen for sin tilblivelse.

Thonning Owesen hadde et egenartet livsløp. Hans far, Otto Fridrich Owesen, kom som ung til Trondheim fra Flensburg. Her ble han kompanjong med trelasthandler Johan Widerøe Thonning i hans firma. Owesen reiste i den forbindelse ofte til Irland, og traff der sin fremtidige kone. Hun døde tidlig, og sønnen Thonning ble hentet tilbake til Irland. Faren døde noen år senere, og etterlot gutten en stor arv.

Thonning Owesen fikk sin utdannelse i Londonderry. Som tenåring var han på besøk i Trondheim, og trivdes så godt at han slo seg ned her for godt. Han lærte å snakke norsk, men aldri uten aksent.

I 1826 ble godset på Leira til salgs. Owesen kjøpte hovedbruket med 28 husmannsplasser, flere sager, kverner, laksefiske, gårder i Tiller, Selbu og Tydal og skog i Selbu. Han drev Leira som en foregangsmann i jordbruket.

Owesen var også med i det offentlige liv; i Strinda herredsstyre, i styret i Strindens Sparebank og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Han forble ungkar og levde et tilbaketrukket liv i hjemmet på Leira, men gjestfri var han. I det hele tatt var han et sjeldent, nobelt menneske, god og omsorgsfull overfor sine tjenere og meget vel ansett av alle i Trondheim. 100 vogner fulgte kisten ved gravferden fra Leira til Domkirkegården.

15 år før han døde gjennomgikk Owesen en religiøs krise som fullstendig forandret hans livsoppfatning. Han tenkte mye på hvordan formuen skulle fordeles, med slektninger i Flensburg og Irland, og dette kostet ham mange søvnløse netter.

 
På forsiden nå