Paul Fjermstads veg

Tyholt - går fra Kong Inges gate til Tyholtvegen.

Saken oppdateres.

PAUL ANDREAS OLSEN FJERMSTAD 1841 - 1921

En lang gate er oppkalt etter en av Strindas mest fremtredende politiske skikkelser. Hans politiske karrière varte fra 1860-årene og inn i det 20. århundre.

Han var medlem av 18 storting, og var "stortingsmann" Fjermstad i folks bevissthet. Hans kraftige skikkelse med det lange, todelte patriark-skjegget var kjent både i byen og på Strinda.

Paul Fjermstad ble født på Fjermstad i Bratsberg. 20 år gammel ble han uteksaminert som lærer i Klæbu og arbeidet så i ti år som lærer i Børsa, Trolla, Nesset i Romsdal - og atter i Børsa. 30 år gammel måtte han søke avskjed på grunn av dårlig helse.

De siste 50 årene av sitt liv var han voldsomt aktiv på en rekke områder. Han var først forpakter på Børsa prestegård, kjøpte i 1873 gården Moe i Melhus, i 1879 Reitgjerdet og i 1898 Vestre Moholt som han solgte syv år senere, men ble likevel boende der til sin død.

Ved siden av hadde han i begynnelsen av 1880-årene startet en større forretning i Trondheim hvor han omsatte landbruksmaskiner.

Paul Fjermstad kom tidlig inn i det offentlige liv. Han var medlem av kommunestyrene både i Nesset, Børsa, Melhus og i Strinda hvor han var ordfører i tiden 1899-1908. På stortinget kom han første gang i 1886.

Han var gift med Johanna Larsdatter Sommervold fra Orkdal. Ekteskapet var barnløst. Ekteparet testamenterte Strinda kommune "P. Fjermstad og Hustru Johanna Fjermstads legat for tuberkuløse syke i Strinda". 30 000 ble bidrag til Strinda sykehjem. Legatet gikk senere inn i Funksjonshemmedes legat.

 
 
På forsiden nå