Dette er Revolt Technology

ReVolt Technology AS ( Re newable Volt age = fornybar spenning) ble stiftet 1.

Saken oppdateres.

mars 2004, med Sinvent og Viking Venture som største aksjonærer. Dessuten har selskapets to ansatte, daglig leder Nils Kristian Nakstad og «oppfinner» Trygve Burchardt, mindre poster. Styreleder er Erik Hagen i Viking Venture.

Firmaet holder til i Innovasjonssenter Gløshaugen og har et tett samarbeid med Sintef. Hovedformålet er å utvikle, markedsføre og selge batteriteknologi. Hvor snart masseproduksjon av de spesielle batteriene kan bli aktuelt, vil selskapet ikke antyde før arbeidet med en kommersiell slagplan for virksomheten er utarbeidet.

Trygve Burchardt (32) har sin utdannelse og doktorgrad (elektrokjemi) fra Universitetet i hjembyen Oslo. I flere år jobbet han med utvikling av brenselcellesystemer i Belgia før han for tre år siden ble tilbudt stilling som seniorforsker ved Sintef.

Nils Kristian Nakstad (42) har også en fortid i Sintef, som forsker og forskningsleder innen kuldeteknikk - avbrutt av en periode som prosjektleder i Hydro. Nakstads base er for øvrig familieselskapene Trondhjem Preserving og TPC Eiendom. Han er også kjent som styreleder i Næringsforeningen i Trondheim.

På forsiden nå