Lauritz Jenssens gate

Strindheim - går fra Rønningsvegen til Persaunvegen.

Saken oppdateres.

LAURITZ NICOLAI JENSSEN1837-1899

Brukseier Lauritz Jenssen var en av de betydeligste menn i Strinda kommune i slutten av forrige århundre.

Han var både jordeier og industrimann og hadde en rekke politiske og kommunale tillitsverv. Han var medlem av mange tekniske og økonomiske kommisjoner, og hadde en stor litterær produksjon i dagspressen og fagskrifter - om landbruk, teknisk undervisning og jernbanespørsmål.

Lauritz Jenssen var født på Ranheim gård. Faren var teolog, men levde som brukseier på Ranheim.

Sin første skolegang fikk Lauritz Jenssen ved Trondhjems Borgerlige Realskole. I 1860 var han ferdig utdannet maskiningeniør ved den polytekniske skolen i Karlsruhe i Tyskland. Han reiste da tilbake til Ranheim gård for å overta driften for moren som var blitt enke året før.

Syv år senere overtok han gården for egen regning og skapte den etterhvert om til et mønsterbruk.

Ranheim Papirfabrikker var også kommet i drift og lå på gårdens jordområder. Lauritz Jenssen var i flere år leder for den nye bedriften. I 1894 solgte han Ranheim gård til fabrikken.

De fleste avdøde ordførere i Strinda er blitt hedret ved at gater er oppkalt etter dem. Lauritz Jenssen var ordfører fra 1888 til 1889, og satt lenge i formannskap og herredsstyre. Han var også stortingsmann i 1880-82.

Men det er neppe bare som ordfører han er blitt hedret med gatenavn; han var en mann av dimensjoner og med vidstrakte arbeidsområder.

Gaten ble opprinnelig kalt «vei», men etter lokale protester ble det forandret til «gate».

I 1910 skjenket Lauritz Jenssens barn et legat til Strinda kommune til minne om sin far. Pengene skulle gis til personer i Strinda som trengte støtte i forbindelse med jordbruksnæring.

 
 
På forsiden nå