Arkitekt Christies gate

Midtbyen - går fra Erkebispegårdens port vestover langs nordsiden av Kongsgårdsplassen, over Prinsens gate til Sverres gate.

Saken oppdateres.

EILERT CHRISTIAN BRODTKORB CHRISTIE1832 - 1906

E. C. B. Christie var født i Bergen. Han fikk sin utdannelse som arkitekt ved den tekniske høyskolen i Hannover og i Karlsruhe. Sine første arbeider gjorde han i Bergen og Christiania.

Han ble tidlig interessert i restaurering av nasjonale minnesmerker, og utarbeidet bl.a. restaureringsplaner for Håkonshallen og Mariakirken i Bergen.

Gjenreisningen av Domkirken var ca. 1870 under Schirmers ledelse kommet så langt at arbeidet måtte organiseres i faste former. Ved kongelig resolusjon av 1872 ble det bestemt at arbeidet skulle fortsette etter planene som forelå, med noen endringer.

E. C. B. Christie ble ansatt som arkitekt for restaureringsarbeidet, med major O. C. M. Krefting som byggeleder.

Under Christies ledelse av arbeidet ved Domkirken ble høykoret, oktogonen, koret og det normanniske tverrskipet satt i stand. Gjennom sitt 34 år lange arbeid ved Domkirken utførte Christie et livsverk som gir ham en høy plass i vår kulturhistorie. Den stillferdige forskeren og fine kunstneren levde seg helt inn i sin store oppgave, og førte den frem med aldri sviktende troskap og tålmodighet, skriver hans ettermann ved restaureringsverket, professor Olaf Nordhagen.

Gaten het opprinnelig Gartnergaten. Arkitekt Christie hadde i hele sin tid som Domkirkens arkitekt sin daglige gange i denne gaten. Han fikk nemlig bygd sin privatbolig der. Etter Christies død ville Trondheim by hedre hans minne og ga Gartnergaten navn etter ham.

 
 
På forsiden nå