Schirmers gate

Midtbyen - går fra Prinsens gate til Sverres gate.
HEINRICH ERNST SCHIRMER1814 -1887

I nærheten av Domkirken finner vi to gater med navn som har sterk tilknytning til restaureringen av vår nasjonalhelligdom, nemlig Schirmers gate og Arkitekt Christies gate. Ut fra det arbeid personene bak disse navnene la ned ved Domkirken, omtales her Schirmer først.