Schirmers gate

Midtbyen - går fra Prinsens gate til Sverres gate.

Saken oppdateres.

HEINRICH ERNST SCHIRMER1814 -1887

I nærheten av Domkirken finner vi to gater med navn som har sterk tilknytning til restaureringen av vår nasjonalhelligdom, nemlig Schirmers gate og Arkitekt Christies gate. Ut fra det arbeid personene bak disse navnene la ned ved Domkirken, omtales her Schirmer først.

Som ung arkitekt kom Heinrich Ernst Schirmer til Norge i 1838 - fra akademiet i Dresden og et lengre studieopphold i Italia. Han hadde da hatt nær forbindelse med vår berømte maler og professor J. C. Dahl, som vekket hans interesse for Norge.

Schirmer fikk ansettelse hos slottsintendant Linstow som sto bak tegningene til slottet i Christiania som ble bygd på denne tiden. Fra 1838 til 1841 laget Schirmer tegningene til slottets innredning og indre utsmykning. Etter Linstows anbefaling ble han så sendt til Trondheim for å undersøke Domkirkens forfatning, en oppgave han holdt på med i mange år.

Han foretok en omfattende arkeologisk undersøkelse av kirken. På grunnlag av denne utga han en stor illustrert beskrivelse, Trondhjems Domkirke, med tekst av historikeren P. A. Munch.

Schirmer minnes som den første arkitekten for Domkirkens restaureringer - fra 1869 til 1872.

Ved siden av arbeidet med Domkirken leverte Schirmer tegninger til en rekke private bygg i Trondheim, bl.a. Nidareid, Flaten (ved Jonsvannet), Bergslien (i Steinberget), Bakkaunet, Telegrafgården og Havstein kirke. I 1870-årene bosatte Schirmer seg i Christiania hvor han var arkitekt for flere store byggverk, bl.a. Rikshospitalet og Vestre Akers kirke.

To sønner av H. E. Schirmer ble høyt ansette norske arkitekter. Den yngste, Adolf, laget tegningene til Trondhjems Sparebanks bygning i renessansestil.

 
På forsiden nå