Helmer Lundgreens gate

Kalvskinnet - går fra Schirmers gate til Arkitekt Christies gate.

Saken oppdateres.

HELMER LUNDGREEN 1815 - 1892

Grosserer og konsul Helmer Lundgreen var født i Trondhjem.

Han fikk en grundig praktisk og teoretisk merkantil utdannelse både hjemme og i utlandet. Dermed hadde han et godt grunnlag for senere å overta farens firma - det den gang landskjente grossist- og vinfirmaet som ble hetende M. H. Lundgreens Enke etter farens død. Moren, Catherine Maria Møller, styrte en tid firmaet for egen regning.

Som spesialforretning i vin og brennevin ble firmaet kjent også utenfor Norges grenser. Lundgreens portviner fikk særlig stor omsetning i utlandet.

Ved siden av å drive stort som forretningsmann, var Helmer Lundgreen også tillitsmann innen handel og økonomi i det offentlige liv.

Fra 1861 til 1884 var han fransk visekonsul, men måtte si fra seg vervet på grunn av mange andre oppgaver.

Konsul Helmer Lundgreens navn er særlig knyttet til utviklingen av den private norske kystrutefarten.

I begynnelsen av 1860-årene ble det foreslått å avvikle statens dampskipsfart og heller legge driften over til nye private linjerederier. Lundgreen som satt i ledelsen for det nystartede Nordenfjeldske Dampskibsselskab, engasjerte seg sterkt i denne saken. Som representant for Trondhjem på Stortinget i 1865, var han med på den endelige avgjørelsen: at Nordenfjeldske Dampskibsselskab og Bergenske Dampskibsselskab sammen skulle betjene kystrutefarten nordover.

Lundgreen kom i sterk opposisjon til flere av sine kolleger på grunn av sitt engasjement i denne saken, og trakk seg derfor tilbake fra selskapets ledelse. I 1864 ble han imidlertid enstemmig valgt til formann i direksjonen, et verv han hadde til sin død i 1892.

I en mannsalder ledet han dermed en gren av kommunikasjonsvesenet i en viktig utviklingsperiode.

Trondhjem kommune reiste en minnesten på Lundgreens grav ved Domkirken.

 
På forsiden nå