Domkirkegården blir sikret

Med et nytt gjerde mot Marinen sikres Domkirkegården i Trondheim mot tilfeldig trafikk og hærverk. - Vi håper i hvert fall at det hjelper, sier Torhild Hovdenak, plan- og anleggssjef i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Saken oppdateres.

Det nye solide smijernsgjerdet erstatter et nettinggjerde langs søndre del av Domkirkegården. - Det gamle gjerdet var lettere å forsere, og det ble klipt hull i det, slik at det var lett å ta seg igjennom. Fortsatt vil porten på denne siden av kirkegården stå åpen det aller meste av tiden, og vi ønsker at folk skal bruke det fine parkområdet rundt kirken. Men vi håper å unngå mye av den tilfeldige trafikken, som nok har ført til noe av det hærverket vi har sett på kirkegården, og som til dels har skapt et uheldig miljø her, sier Hovdenak. Det nye gjerdet har også en klar forskjønnende effekt, som hun tror kan virke positivt inn på folks adferd i området.

Klart innen 1. mai

- Dette er godt, gammeldags smedarbeid, og er i sin helhet produsert av oss, sier verksmester Rune Langås i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) om det 150 meter lange gjerdet. Det rager 1.80 meter fra bakken og har 1300 spisse sprossetopper, som nok vil ha en viss avskrekkende virkning på klatrelystne personer. Mestre for det pene håndverksarbeidet er de to smedene i NDR, Odd Inge Holmberget og Torgeir Henriksen. Arbeidet med monteringen startet denne uken, etter at fundamenteringen var ferdig uken før. Innen 1. mai skal det være på plass. I første omgang vil gjerdet strekke seg fra østgavelen i Erkebispegårdens sørfløy og gå langs gangveien på sørsiden av kirkegården og svinge nordover til det møter det eksisterende nettinggjerdet mot Forsvarets grunn øst for kirkegården. På noe lengre sikt vil det være aktuelt å forlenge smijernsgjerdet helt frem til Bispegata.Åpnes som kirkegård

- Oppsettingen av dette gjerdet er første trinn i en rehabiliteringsplan for Domkirkegården, som nå er kommet i gang etter at området igjen er regulert som kirkegård. Det neste vi vil gjøre er å prosjektere et arbeid med rehabilitering av støttemurer på kirkegården, sier Torhild Hovdenak, som legger til at det i prosjekteringen vil bli tatt stilling til finansieringen av opprettingen av murene, som i prinsippet tilhører de private gravstedene. Men mange av disse er så gamle og har så uklare eierforhold at det trolig vil bli snakk om bruk av offentlige midler til denne rehabiliteringen. Høsten 2005 skal Domkirkegården igjen være i ordinær bruk som kirkegård, 67 år etter at den formelt ble nedlagt. Det vil imidlertid ikke bli tillatt nedsatt annet enn urner, ettersom hele området er vernet som kulturminne.I forbindelse med monteringen av gjerdet er det flyttet en dunge med gammel, tilhugget stein, som i mange år har ligget i det sørøstre hjørnet av kirkegården. - Dette er stein som er fjernet fra kirken under restaureringen og som i hovedsak skriver seg fra middelalderen. Steinen er nå tatt inn til rensing og registrering og vil etter hvert bli lagret i magasinet vårt på Dora, forteller Rune Langås. En vesentlig del av den gamle steindungen stammer trolig fra den opprinnelige vestfronten og er slik av betydelig bygningshistorisk interesse. Langås utelukker ikke at publikum opp gjennom årene har forsynt seg av den ubeskyttede dungen, som nå altså er fjernet og sikret, bortsett fra noen få steiner, som ligger inneklemt mellom røttene på et tre som har vokst seg stort midt mellom steinene.

Slik så det ut da domkirkegården ble rasert i mai i fjor, til biskop Finn Wagles store fortvilelse. Nå skal kirkegården gjerdes bedre inn. Foto: ESPEN LEIRSET 

Slik så det ut da domkirkegården ble rasert i mai i fjor, til biskop Finn Wagles store fortvilelse. Nå skal kirkegården gjerdes bedre inn. Foto: ESPEN LEIRSET 

Inngjerdes. Per Arne Kjeldsberg (til venstre) og Espen Sørburø i NDR i arbeid med å montere nye seksjoner i det nye 150 meter lange gjerdet på sørsiden av Domkirkegården. Foto: IVAR MØLSKNES 

Inngjerdes. Per Arne Kjeldsberg (til venstre) og Espen Sørburø i NDR i arbeid med å montere nye seksjoner i det nye 150 meter lange gjerdet på sørsiden av Domkirkegården. Foto: IVAR MØLSKNES 

På forsiden nå