Vilhelm Storms gate

Midtbyen - går fra Schirmers gate til Arkitekt Christies gate
VILHELM STORM1835 - 1913

Vilhelm Storm var født i Arendal som den tredje i barneflokken til hospitalsprest Fredrik Elias Storm, senere sogneprest i Vår Frue kirke i Trondhjem.