Vilhelm Storms gate

Midtbyen - går fra Schirmers gate til Arkitekt Christies gate

Saken oppdateres.

VILHELM STORM1835 - 1913

Vilhelm Storm var født i Arendal som den tredje i barneflokken til hospitalsprest Fredrik Elias Storm, senere sogneprest i Vår Frue kirke i Trondhjem.

Han gikk først på Trondhjem Katedralskole og senere på byens Borgerlige Realskole. Allerede som gutt hadde han en spesiell dragning mot naturhistorien, og hans interesser var rettet mot planter og dyr.

Etter konfirmasjonen i 1852 fikk Storm et stipend av Videnskapsselskapet i Trondhjem for å utdanne seg innen zoologi.

16 år gammel reiste han til Christiania, og fulgte forelesninger i botanikk og zoologi ved Universitetet i vel to år.

I 1856 ble Vilhelm Storm ansatt som konservator og preparant ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab som museet enda var alene om å hete. Han var da vel tyve år gammel, og fra da av viet han all sin tid og sine krefter til utviklingen av selskapets naturhistoriske samlinger. Hans arbeidsdag ved museet kom til å strekke seg over femti år, og der var han å finne søndag som hverdag når han ikke var ute på forskningsreiser i distriktene.

Vilhelm Storm var organisatoren av selskapets zoologiske samlinger og den første som påviste og beskrev de rike forekomster av dyreliv i Trondheimsfjorden. Han fortsatte og førte videre det naturhistoriske studium som biskop J. E. Gunnerus, Videnskapsselskapets stifter, hadde grunnlagt hundre år tidligere.

Konservator Vilhelm Storm var en velkjent personlighet i byen med sin særpregede skikkelse. Med sitt lange hår og sin tynne, noe lutende kropp i slepende gange - med eiendommelige hopp iblant...

Storm var ungkar hele sitt liv, og måtte nøye seg med "farskapet" til oppdagelsen og systematiseringen av dyrerikets utallige arter. Han døde i sitt hjem i Nedre Møllenberg gt. i 1913 og ble begravet på Videnskapsselskapets bekostning.

 
På forsiden nå