Kyr og sjøfly i drikkevannet

Mens bading og campingliv er forbudt, har bufe og sjøfly fri adgang til Jonsvatnet.

Saken oppdateres.

Det bekrefter overingeniør Håkon Sletner ved Trondheim Bydrift. Og årsaken er enkel.

- Trondheim kommune og grunneierne ved Jonsvatnet foretok et skjønn da kommunen i 1964 sikret seg visse rettigheter i forhold til nedslagsfeltet til vannkilden. Da ble det ikke lagt noen restriksjoner på dyreholdet, opplyser Sletner. Med andre ord er det hedvunnen beiterett som er forklaringen på at både rautende og brekende firbeinte gresser langs sjøkanten. For tobeinte satte kommunen foten ned på begynnelsen av 90-tallet.- Forbudet kom fra statlig hold og ble iverksatt av seksjon for miljørettet helsevern, forteller Sletner. I den gjeldende forskriften står det ettertrykkelig at all bading i en drikkevannskilde er strengt forbudt. Videre heter det at all campingvirksomhet må foregå minst 100 meter fra vannkanten

Dårlig signal

- Har vi hellige kyr i Trondheim? Det var spørsmålet flere av Adresseavisens lesere - da riktignok mer eller mindre sarkastisk - stilte etter å ha skummet gjennom artikkelen i gårdsdagens avis Der

luftet næringsmiddelkontrollen tanken om å bøtelegge folk som lot seg friste til en dukkert i Jonsvatnet. Det var ikke få som stilte seg undrende til at kyr tilsynelatende kan boltre seg fritt i og ved byens drikkevannskilde, mens det samtidig vurderes å innskjerpe kontrollene og sanksjonene overfor snikbadere.

«Sjøkyr» på Jonsvatnet kan imidlertid allerede i nær framtid bli en saga blott. Ifølge Sletner ser kommune og gårdbrukere på et samarbeid hvor målsettingen er å holde dyrene unna vannet.

- Vi ser opplagt at beitingen kan sende ut feil signaler. På den annen side forventes det mer av folk enn av fe, poengterer han.

Innstiller aktiviteter

Overingeniøren har lettere for å svelge at sjøflyhavn og roklubb i en drikkevannskilde kan ha en dårlig signaleffekt.

- Siden all motorisert båttrafikk er forbudt, er det forståelig at folk reagerer på at to fly har lov til å lande på Jonsvatnet. Men dette er en aktivitet som Trondheim Flyklubb årlig må søke dispensasjon for, og en ny tillatelse gis neppe. Planen er nemlig å fase ut både flyklubbens og roklubbens aktiviteter, avslutter Håkon Sletner

- Feil fokus

Grunneier og bonde Petter Vollan mener næringsmiddelkontrollen er helt på jordet hvis den går inn for å øke innsatsen for å holde folk og fe borte fra Jonsvatnet.

- Som de fleste grunneiere i området blir jeg frustrert over at kommunen velger å fokusere på bagateller. Folk og dyr har badet i Jonsvatnet til alle tider, og i vesentlig større målestokk enn i dag. Det eneste som truer vannkvaliteten er Trondheim Bydrifts oppdemming av naturlige utløp, sier en harmdirrende Petter Vollan.

- Pussig

Direktør Kjetil Berg på tilsynsavdelingen ved Statens næringsmiddeltilsyn reagerer med forundring på at en drikkevannskilde kan deles både med husdyr og sjøfly.

- Sporadisk bading kan en aldri gardere seg mot. Men at kyr kan rusle ut i vannet, høres rart ut, mener Berg.

Han opplyser at Maridalsvannet, som forsyner brorparten av Oslos innbyggere med drikkevann, er inngjerdet. I tillegg er det klare begrensinger på landbruksvirksomheten i nærområdet.

På forsiden nå