- Ledelsen i Hells Angels rammet

Den norske ledelsen i Hells Angels er rammet etter pågripelsen av Leif Ivar Kristiansen (44), mener politiet.

Saken oppdateres.

Mandag starter rettsaken mot Kristiansen i Asker og Bærum tingrett. - Forholdene som er avdekket er utvilsomt et gjennombrudd. Hvis Leif Ivar Kristiansen blir dømt, er dette avslutningen på en årelang etterforskning mot ham, sier påtaleansvarlig Harald Moholt i Sør-Trøndelag politidistrikt. Hells Angels hevder å ha flat ledelsesstruktur, men Kristiansen og Torkjel "Rotta" Alsaker (43) er fremstilt som de antatte sjefene i Norge. Bombeangrep Alsaker ble i Borgarting lagmannsrett for et snaut år siden dømt til 16 års fengsel, utpekt som hovedmannen bak bombeangrepet mot Bandidos-hovedkvarteret i Drammen 4. juni 1997. Nå risikerer også Kristiansen mange år bak fengselsmurene. I dag skal han møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt i en av norgeshistoriens største hasjsaker. Kristiansen er tiltalt i to forskjellige rettssaker i vår og risikerer inntil 20 år i fengsel om han blir dømt. -.Leif Ivar Kristiansen er en lederskikkelse i Hells Angels nasjonalt, og dermed det kriminelle mc-miljøet i Norge. Hells Angels er en svær organisasjon med 1500 avdelinger i hele verden. De har internasjonale møter jevnlig, som blant andre Kristiansen har vært med på. Det er antagelig han som representerer det norske miljøet i internasjonale sammenhenger, sier Moholt. Seks tiltalt Harald Moholt har jobbet mot Hells Angels-miljøet siden MC Norway (tidligere Rowdies) ble tatt opp som medlemmer i den beryktede klubben i 1992. Flere av klubbmedlemmene i Trondheim er siden dømt for gjentatte kriminelle handlinger, men aldri for så graverende forhold som påtalemyndigheten nå mener å kunne føre bevis for. Leif Ivar Kristiansen er tiltalt for medvirkning til innførsel, kjøp og oppbevaring av til sammen 376 kilo hasj. I de to tiltalebeslutningene mot ham er det oppført hele 29 punkter med straffbare forhold. - Det er en langvarig etterforskning, og et utstrakt samarbeid mellom politi både i Norge og flere andre land, som er årsaken til at vi har klart å avdekke de massive forholdene. Leif Ivar Kristiansen og flere andre fra miljøet risikerer mange år i fengsel om de blir dømt. Vi har brukt mye ressurser, det begynner å nærme seg eksamen, sier Moholt - og har de to forestående rettssakene i tankene. Til sammen seks personer med tilknytning til Hells Angels er tiltalt i de to rettssakene. Fire er tiltalt i den omfattende hasjsaken. De risikerer skjerpet straff fordi påtalemyndigheten mener de utgjør en organisert kriminell gruppe gjennom sin tilknytning til mc-klubben. Dømt for drap Kristiansen og et annet medlem fra Hells Angels' hovedkvarter i Trolla er tiltalt i saken som skal gå i Trondheim tingrett i vår. Politiet mener de har rammet klubbmiljøet med et knyttneveslag, men er usikker på hvor lenge det er svimeslått. - Det er vanskelig å si hvor hardt miljøet rammes, etter at lederen blir satt delvis ut av spill en periode. Det er ikke uvanlig at medlemmer blir tatt for straffbare forhold. Det et er en del av kulturen som klubbene er bygd opp for å takle. De holder nok fortsatt på, selv om vi mener å ha tatt de mest aktive, sier Moholt, og legger til: - Oppfattes som æreshandling - Det er ikke uvanlig at ledere i Hells Angels må i fengsel. I Danmark kjenner vi til at lederskikkelser er dømt til lange straffer, blant annet for drap. Det blir oppfattet som en æreshandling å gå i fengsel for klubben. Hells Angels i Trondheim har alltid bestått av 10-11 medlemmer og 1-2 prøvemedlemmer. Politiet antar det er det samme i dag. - De har ingen problemer med rekrutteringen. Svært mange i systemet ønsker seg inn, sier Moholt. Politiet mener å kunne dokumentere at omkring 30 mc-klubber med hundrevis av medlemmer i Midt-Norge driver med til dels alvorlig kriminalitet på oppdrag for Hells Angels. - I den kriminelle aktiviteten er ikke fellesskapet så tydelig. De opererer enten alene eller i grupper på to og to. Flere medlemmer i Hells Angels skjuler dessuten kriminalitet bak lovlig registrert virksomhet. De er for eksempel tatt for hvitvasking av penger, hevder han. Toppen av isfjellet Sør-Trøndelag politidistrikt mener å ha inngående kjennskap til Hells Angels og nettverket rundt klubben, etter å ha hatt de under oppsikt i over ti år. Harald Moholt varsler at kampen mot den organiserte kriminaliteten blant annet i mc-miljøene vil bli sentral også i årene fremover. - Det er ikke all kunnskap vi kan gå til domstolen med. Vi trenger bevis for domfellelse. Men etterretningen har vist at de to tiltalene bare er toppen av et isfjell. Politiet må fortsatt bruke mye ressurser mot disse miljøene. Det er viktig at de føler seg overvåket. Det vil dempe den kriminelle aktiviteten, mener Harald Moholt. Adresseavisen har vært i kontakt med Hells Angels i Trondheim, men de ønsker ikke å uttale seg. Advokat Christian Wiig som forsvarer Leif Ivar Kristiansen ønsker heller ikke å kommentere saken.

 
På forsiden nå