Fra Stein Roar til Rajananda

I Trondheim finnes bare én Rajananda Dhananjaya. Han er 47 år, oppvokst i St.Jørgensveita og het Stein Roar Andersen tidligere i høst.

Saken oppdateres.

- Fint å ha et navn jeg er alene om, sier han.

Siden han utdannet seg til meditasjonslærer i 1977, har han fordypet seg i det eldgamle indiske epos Mahabharata. Der fortelles om et samfunn hvor det er både normalt og respektabelt å være vegetarianer. I en årrekke har han da også holdt seg unna kjøtt, fisk og egg, men kostholdet er ikke eneste grunn til at han nå har valgt å presentere seg med et indisk navn:

- Etternavnet Dhananjaya er over 5000 år gammelt. Det stammer fra språket sanskrit og er kjent for å ha en livsfremmende lyd ved at ordets komposisjon er harmonisk, forteller han.

Selv om han er opptatt av indisk filsosofi og er levende interessert i tempelarkitektur, er han også åpen for kristne impulser. I 1990 etablerte han trossamfunnet Hodos. Navnet betyr veien og refererer seg til Jesu utsagn om at han er veien, sannheten og livet. Hodos har i dag fire medlemmer i Trondheim, men trossamfunnet er foreløpig nektet offentlig tilskudd, fordi det ifølge departementet har en uklar kirkestruktur.

Rajananda har dessuten egen hjemmeside, hvor han figurerer som president i Verdens fredsfond, som han opprettet for noen år siden. Han utgir kvartalstidsskriftet Global Times, og i 1986 forelå boken The Revolution of Science, som ble trykt i 10 000 eksemplarer og sendt til statsoverhoder i hele verden, i tillegg til at den ble solgt i norske bokhandlere. 
På forsiden nå