Flyklubben får lande på Litjvatnet

Trondheim kommune får ikke Luftfartstilsynets medhold i kravet om å fjerne Trondheim flyklubb fra Litjvatnet.

Saken oppdateres.Kommunen har i lang tid prøvd å fjerne flyaktivitetene fra Jonsvatnet. Både formannskap og bystyre har gjort vedtak, men det er sentrale myndigheter som sitter med myndigheten til å gi konsesjon. 24. mars i fjor gjorde Luftfartstilsynet vedtak om at Trondheim flyklubb fortsatt får konsesjon til inneha og drive Trondheim sjøflyplass på Jonsvatnet.

Dette vedtaket er påklaget av Trondheim kommune, med henvisning til faren for forurensning av drikkevannskilden og viltlivet i området.

Men Luftfartstilsynet avviser klagen. Tilsynet hevder at driften av sjøflyplassen verken kommer i konflikt med drikkevannsinteressene eller hensynet til viltlivet.

Ettersom det dreier seg om en klagebehandling, er saken oversendt Samferdselsdepartementet for endelig behandling.

På forsiden nå