Vår Frue kan bli hvitkalket igjen

Vår Frue kirke bør kalkes hvit igjen, og Tordenskiold bør vike plassen for Maria. Det er to av forslagene som legges ut til debatt før kirken skal jubilere i 2007.

Saken oppdateres.

- Kirken trenger en omfattende renovering frem til feiringen av 800-årsdagen om to år. Ikke minst kreves en rengjøring utvendig, og i den forbindelse kan det være aktuelt å spørre om vi igjen skal kalke Vår Frue hvit. Frem til 1950 var jo det hennes naturlige farve, sier domprost Knut Andresen.

Hverken domprosten eller kirkens restaureringskomité har tatt endelig stilling til dette. I første omgang ønsker man en offentlig debatt om saken. Å forandre utseendet på offentlige og sentrale bygninger vil alltid vekke motforestillinger, selv om det er faglige grunner for en endring. Andresen legger derfor vekt på at både trondhjemmere og andre bør få sin mening de nærmeste månedene.

- I Stavanger ble det jo nærmest byopprør da riksantikvaren ville hvitkalke Stavanger domkirke. Det skulle folk ha seg frabedt, og forslaget ble da heller ikke realisert, påpeker Andresen.

I samme slengen nevner han et annet endringsforslag han gjerne går ut med:

- Vår Frue kirke er jo en Mariakirke. Hvorfor ikke ha en statue av Jomfru Maria omtrent der hvor Tordenskiold-monumentet nå befinner seg? Byens store sønn kunne jo flyttes tilbake til Tordenskioldparken på den andre siden av kirken, hvis vi da ikke skulle frakte han til Ringve, hvor han opprinnelig hadde bopel.

Et tredje utspill går ut på å åpne tårnrommet i kirkens inngangsparti og gjøre det til en del av selve byrommet. Det kan skje ved at de tre dørene inn til rommet tas bort, slik at passasjen inn i forrommet vil være åpen for enhver.

- Dette er et vanlig trekk ved kirker i Italia. Kanskje bør vi være like sydlandske, spør domprosten.

- Du er ikke redd for at forslaget om Maria-skulptur kan bli oppfattet som katolsk utspill av en luthersk prest?

- Kirkens eldste historie er jo katolsk. Det er ikke noe å legge skjul på. Dessuten er kirken viet til Jesu mor. Det kan godt få et visuelt uttrykk gjennom en slik statue, konkluderer domprosten, som ser frem til 11. november klokken 11 om kvelden i det Herrens år 2007. Da ringes jubileet inn for Vår Frue.

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå