Reitan størst i by'n

Odd Reitan er eiendomskongen fremfor noen i Trondheim. I går kjøpte han Mercursenteret øverst i Nordre til 200 millioner kroner.

Saken oppdateres.

Nå slipper Odd Reitan og sønnene å punge ut med så mange millioner som Mercursenteret er verd. For gjelden i selskapet, som ved inngangen til 2004 lå i overkant av 150 millioner kroner, går til fradrag.

Formelt er det Reitan Eiendoms datterselskap E. C. Dahls Eiendom som har kjøpt Mercursenteret av Trondheim Bygginvest. Selgerselskapet har fem like store eiere: Rishaug Eiendom AS, I. K. Lykke AS, Jenssen & Co. AS (Grilstad Fabrikker), Johan Vinje AS og Motor Trade Eiendom og Finans AS.

- Hyggelig at eiendommen forblir på trønderske hender, sier Per Frithjof Anderssen, daglig leder og styreleder i Motor Trade Eiendom og Finans samt styremedlem i Mercursenteret. Prisen for eiendommen betegner han som akseptabel.

En viktig grunn til at Trondheim Bygginvest selger, er at selskapet ikke er inne i andre kjøpesentre enn Mercursenteret. Dermed er kontakten med dette spesielle markedet ikke blitt god nok. Ifølge Anderssen var flere interessenter ute etter den meget sentrale eiendommen i Trondheim.

Vekst i bankbygg

E. C. Dahls Eiendom eier på sin side kjøpesenteret Byhaven nederst i Nordre gate fra før. Ingolv Høyland, adm. direktør i Reitan Eiendom og styreleder i E. C. Dahls Eiendom, gjør et poeng av at de to sentrene i hver sin ende av Trondheims paradegate får samme eier.

I samme kvartal som Mercursenteret eier E. C. Dahls Nordengården på hjørnet av Nordre og Dronningens gate og både Fokus- og SpareBank 1-eiendommene i Søndre gate. Den gamle bankbygningen på hjørnet av Søndre og Kongens gate eies vel å merke av SpareBank 1 Midt-Norge selv.

- Blir det aktuelt å utvide Mercursenteret, er det naturlig å tenke på bankbyggene mot Søndre gate. De kan lett knyttes sammen med dagens senter. Bankene får jo mindre og mindre bruk for lokaler på gateplan, sier Ingolv Høyland til Adresseavisen.

Hver sin profil

Foreløpig har selskapet som fra 1. januar blir ny eier av Mercursenteret, ingen konkrete planer om å endre driftsopplegget. Men Høyland sier det er naturlig å se de to sentrene i Nordre gate i sammenheng. Byhaven og Mercur har hver sin profil, og den skal videreutvikles og forsterkes.

Trondheim Bygginvest kjøpte hjørnegården øverst i Nordre gate i 1987. Mercursenteret ble åpnet høsten 2000.

- Vi kjøpte eiendommen for å utvikle den. Selv synes vi resultatet ble vellykket. Dette sentrale hjørnet i byen er iallfall blitt vitalisert, sier Per Frithjof Anderssen.

Lykke selger

Når Mercursenteret med sine 9000 kvadratmeter kommer til, eier E. C. Dahls Eiendom 132 500 kvm i Trondheim sentrum. Ingen andre er i nærheten av å eie så mye i Midtbyen.

Trondheim Bygginvest blir for sin del sittende igjen med bare tre eiendommer – én på Lade (Norsk Data-bygget), én på Nardo og én i Fossegrenda. Selskapet er dessuten medeier (25 prosent) i Autronica-bygget på Lade.

Medeier i selskapet som selger Mercursenteret til Rema-Reitan er altså Trondheims andre dagligvare-konge, Bunnpris-eier Trond Lykke. Han sitter også i styret for Trondheim Bygginvest sammen med Anton Jenssen jr., Johan Vinje, Per Frithjof Anderssen og Sven-Tore Jacobsen. Styreleder er advokat Leif Bjerkan.

 
 
 
På forsiden nå