Forsinkelser for millioner

Trønderske transportselskaper får flere millioner kroner i ekstrakostnader for å få ferdig sitt elektroniske betalingssystem.

Saken oppdateres.

Prøvekundene klager på tekniske problemer.

Det var i desember 2002 at det såkalte t:kort-prosjektet ble satt i gang. Da ble 2000 prøvekunder utstyrt med et elektronisk kort som skulle brukes som betalingsmiddel i kollektivtrafikken i Trøndelag.

Prosjektleder Thor Eggen i Trafikanten Midt-Norge opplyser at de da prosjektet startet regnet med at det ville ta omtrent ett år å få ferdigutviklet betalingssystemet. Over to år senere er det fortsatt en rekke tekniske problemer med kortet.

Og det koster penger å holde prosjektet i gang.

- Vi hadde håpet dette skulle ta kortere tid. Jeg vet ikke nøyaktig hvor store merkostnadene er som følge av forsinkelsene. Men det er snakk om millionbeløp, bekrefter Thor Eggen.

Han legger til at transportselskapene vil være helt sikre på at kortet fungerer tilfredsstillende før de begynner å selge kortet til en kundegruppe bestående av mellom 40¿000 og 50¿000 personer.

Kundene klager

Meningen med såkal t:kort er at de skal være mer lettvint å reise kollektivt. t:kortet skal ifølge prosjektgruppen være mye mer fleksibelt for kundene. Den reisende skal blant annet kunne bestemme periodelengden selv, legge inn ønsket beløp og fornye kortet på bussen.

Flere av prosjektets pilotkundene, uttrykker imidlertid kraftig misnøye med ordningen.

En av dem, Håvard Ravn Ottesen er direkte oppgitt etter å ha vært pilotkunde i to år.

- Den tekniske løsningen er for dårlig. Flere av sjåførene har ikke fått skikkelig opplæring i hvordan kortet brukes. Flere ganger har bussen blitt stående på stedet hvil fordi jeg har måttet forklare for sjåføren hvordan kortet fylles med kreditt. Og da er det jeg som får de olme blikkene fra mine medpassasjerer, sier Ravn Ottesen.

I et leserinnlegg i Adresseavisen med den ironiske tittelen «Team Teknikk» raser kollektivtrafikanten Tor G. Syvertsen mot t:kortet:

«Kortleserne i bussenes inngangsdør er stort sett demontert eller ute av funksjon. Mange av kortleserne ved sjåførens plass fungerer heller ikke, og omtrent like mange sjåfører er totalt forvirrede».

- Kundene som har fått tekniske problemer med sine kort sier selvfølgelig fra om dette. Man må huske på at kortet fortsatt er under utvikling. Selv har jeg svært gode erfaringer med kortet, sier prosjektleder for kortet, Thor Eggen.

Kontraktsummen som ble inngått mellom Q-free, som er leverandøren av den tekniske løsningen, og transportselskapene, lød på 35 millioner kroner. Fylkeskommunen er også med i bildet og betaler en del av denne summen gjennom sine storbymidler.

På forsiden nå