Foreslår boliger over ishall

Ville du bodd på taket av Leangen ishall?

Saken oppdateres.

I kjølvannet av diskusjonen om saneringsmodne Leangen ishall, bobler kreativiteten. Geir Søbstad blåser støvet av planene om boliger på toppen av kunstisbanen. Boligene kan bidra til både ny ishockeyarena og ny fotballhall.

For temmelig nøyaktig fire år siden var Veidekke Entreprenør AS sterkt involvert i planene om bygging av et lokk over den kunstfrosne skøytebanen på Leangen. Et slikt lokk ville gjøre det mulig å bygge inntil 250 boliger på toppen. Planene var nær realisering, men strandet på uklarheter rundt reglementet for kommunale innkjøp.

Ny teknologi

Nå mener leder Geir Søbstad av fotballavdelingen i Charlottenlund Sportsklubb at planene bør hentes frem igjen. Det må uansett gjøres noe med Leangen ishall. Ved bruk av ny og forenklet byggeteknologi kan det bli mulig å finansiere tre nye haller med boligene. Da kan ishallen rives.

Én hall kan romme «Myra», Strindheim Idrettslags kunstgressbane med fire håndballbaner i tillegg og tribunekapasitet til 12 000 tilskuere. En annen og mindre hall kan bli TIKs nye hjemmearena. I tillegg kommer en innendørs 400-meters skøytebane.

150 millioner

Søbstads regnestykke tilsier investeringer på anslagsvis 150 millioner kroner. Hvis hver av boligene får en tomtekostnad på 300 000 kroner, gir det 75 millioner. Det er grunn til å anta at prosjektet som helhet kan tilføres 35-40 millioner i tippemidler.

- Differansen bør ikke bli større enn at næringslivet bør kunne ta den. Et firma vil få enorm oppmerksomhet hvis hallen får firmaets navn, som Abra-hallen i Malvik.

Søbstad har lenge syslet med tanker om bygging av fotballhall i regi av CSK, men innser at klubben har for liten plass. På Leangen er det god plass.

Idrettsbyen

- Dette vil være et glimrende bidrag til Idrettsbyen Trondheim. Det spilles snart fotball året rundt. Rosenborg Ballklub kan få en innendørs arena for sine Royal League-kamper. Strindheim IL og Trondheims-Ørn har begge behov for gode baner.

Når hallen ikke benyttes til idrett, kan det arrangeres konserter, bilutstillinger osv. Bare fantasien setter grenser.

Hallkonseptet Søbstad lanserer, er det melhusfirmaet Arne Vaslag AS som står bak. Prinsippet er et stålskjelett som trekkes med duk. Den enkle konstruksjonen krever betydelig mindre fundamentering og kortere byggetid enn vanlige haller, men skal ha levetid som et ordinært bygg.

Interessant

Regiondirektør Rune Forbord i Veidekke sier at planene om å bygge boliger oppå skøytebanen fortsatt er interessante og fortoner seg i dag mer håndfaste enn for eksempel en fremtidig utbygging i Dragvoll-området.

- Våre beregninger den gang viste at vi var i nærheten av å lykkes. I dag er dette prosjektet trolig enda nærmere markedet, sier Forbord.

I bystyret

Med sans for god timing legger Demokratenes representant Svein Otto Nilsen i kveldens bystyremøte frem et privat forslag om å bygge tak over Leangen kunstisbane. Bakgrunnen for initiativet er behovet for å gjøre noe med ishallen. Nilsen regner med at utbygging kan skje i et samarbeid mellom Trondheim kommune og næringslivet.

 
    
      (Foto: SIV. ING. ARNE VASLAG AS)

  Foto: SIV. ING. ARNE VASLAG AS

 
    
      (Foto: VEIDEKE ENTREPRENØR AS)

  Foto: VEIDEKE ENTREPRENØR AS

På forsiden nå