Rektorer ser det positive

Flere rektorer mener boikotten har gitt elevene god opplæring i demokrati.

Saken oppdateres.

Reidar Volden, konrektor ved Trondheim Katedralskole:

– Elevene har forholdt seg voksent både til prosessen som ledet til boikott og under selve prøvedagen. Elevene ved skolen har gjort bevisste valg som er i tråd med utdanningens mål om opplæring i demokratiets spilleregler, sier Volden.

Torild Ofstad, rektor ved Tiller videregående skole:

Boikotten har lært elevene mye om hvordan demokratiet fungerer, sier Ofstad.

Geir Haugland, rektor ved Skjetlein videregående skole:

– Elevene er vant til å ha medbestemmelse i egen utdanningssituasjon. Innføringen av nasjonale prøver er et brudd med denne tradisjonen. Deltakelse og medbestemmelse fra elevenes side er nedfelt i Opplæringsloven, og utdanningsminister Clemet burde ha inngått en dialog med elevene og deres organisasjoner i forkant av innføringen av disse prøvene, sier Haugland.

Freddie Gundersen, studieleder ved Gerhard Schønings videregående skole:

– Jeg etterlyser en dialog mellom Clemet og elevorganisasjonene slik at man kan komme til enighet om hvordan prøvene skal gjennomføres. Slik det er nå bruker både skolen og elevene mye tid og ressurser på disse prøvene, og de har null verdi så lenge en vesentlig andel av elevene boikotter prøven. Slik kan det ikke fortsette, sier Gundersen.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå