«Partnere» kjenner ikke til Green Planet

Green Planets påståtte internasjonale samarbeidspartnere har liten eller ingen kjennskap til det pyramidelignende selskapet i Trondheim.


På sine nettsider oppgir Green Planet International (GPI) å samarbeide med «nøye utvalgte hjelpeorganisasjoner» i Afrika og Asia. Disse skal ifølge selskapet dele ut «tusenvis av liter med gjødningsmidler hver måned».

Men verken Belgian Technical Corporation (BTC) i Kenya, Agriculture Productivity Enhancement Program (APEP) i Uganda eller Rotaryclub i India samarbeider i dag med Green Planet, slik selskapet selv hevder på sine nettsider.