Gårder i Bymarka får bedre liv

Hus og tomter skal bli tatt bedre vare på når Trondheim kommune kvitter seg med en rekke eiendommer i Bymarka.

Saken oppdateres.

Trondheim kommune er i ferd med å fullføre en langvarig prosess som skal sikre eiendommene i Bymarka et bedre liv. Gårdene Frøset og Holstvollen skal for eksempel selges mens andre steder blir leiet ut.

Dyrt vedlikehold

Bakgrunnen for at bystyret i mars 2001 vedtok en plan for salg og langtidsutleie av en rekke eiendommer i marka, er ikke minst at kommunen gjennom lang tid har hatt problemer med å vedlikeholde dem. En utredning som skogforvalter Ole Johan Sætre foretok i 1999 fortalte at tilfredsstillende istandsetting åtte av eiendommene ville beløpe seg til minst åtte millioner kroner.

Ifølge Sætre var det «urealistisk å tenke seg at kommunen alene vil ha mulighet og evne til å investere slike summer i disse stedene», og han la derfor frem et forslag til salg og utleie av flere av eiendommene.

Godt fornøyd

- Jeg er meget godt fornøyd med det vi er kommet frem til, sier Sætre og viser til at de avtalene som er inngått vil sikre at eiendommer som nærmest har stått til forfall, som Holstvollen og Marken, nå får et nytt og bedre liv.

- Kommunen har 22 eiendommer med til sammen et 70-talls bygninger og seks restauranter i marka. For å vedlikeholde dette har vi hatt et årlig budsjett på 3-400 000 kroner, og pengene strakk på ingen måte til. Hadde vi fått et årlig budsjett på en million kroner ville vi ha klart det, men kommunens penger skal dekke mange behov. Jeg ser klart at politikerne har problemer med å gi penger til vedlikehold av bygninger i marka samtidig som de ikke har penger til skoler og omsorgstjenester. Ideelt sett burde ikke eiendommer i utfartsterrenget selges, men ut fra en totalvurdering mener jeg at vi er kommet frem til løsninger som er akseptable, framholder Sætre.

- Hvilke krav har kommunen stilt til nye eiere og leietakere?

- Vi har stilt strenge krav og har forsøkt å sikre allmennhetens interesser på best mulig måte. Dersom de som kjøper eiendommer i marka ønsker å selge dem igjen, har kommunen forkjøpsrett til samme pris som vi selger den for pluss dekning av utgifter til vedlikehold. Andre krav er for eksempel at det ikke skal være fast bosetting på eiendommene, og at det bare skal være høyst nødvendig motorferdsel i forbindelse med varetransport og vedlikehold, påpeker Sætre.

De som kjøper og leier de kommunale eiendommene i marka slipper å betale mer enn en symbolsk pris. Ifølge Åge Singsås i Trondheim Eiendom er ikke hensikten å tjene penger, men å sikre at eiendommene blir tatt vare på. Klausulen om gjenkjøp til samme pris bidrar også til å holde salgs- og leieprisen nede.

Frøset gård like nord for Store Leirsjø blir om kort tid overtatt av Dronning Mauds Minne. Prosjektansvarlig Olav Bjarne Lysklett synes Frøset er et flott sted og gleder seg til å ta fatt.

Marken (opprinnelig Møllemarken). Det er i dag bare ett hus tilbake. Byåsen historielag har overtatt ansvaret for stedet og er i gang med å restaurere det.

Klemetsaune har kommunen ennå ikke funnet en løsning for. Riving har vært på tale, men nye forhandlinger er nå i gang med kolonihagen som er bygget på kulturjorda omkring gården.

Helkandseter er det kommunen som eier grunnen mens husene eies av Trondheim krets av Norges Speiderforbund.

Skistua eies av Trondheimkommune, men drift og vedlikehold ivaretas av Stiftelsen Skistua som Trondheim kommune og Trondhjems Skiklub står bak.

Holstvollen har lenge skreket etter vedlikehold og kommunen har gjennom flere år vært på jakt etter noen som kunne tenke seg å overta. Nå har ARV-Fortidspark rykket inn på gården og allerede tatt fatt på arbeidet med å få skikk på stedet igjen.

Tunga er kanskje den eldste gården i Bymarka, selv om bygningene som står der i dag ikke er så forferdelig gamle. Kommunen planlegger nå å bruke gården som en del av en bymark-/friluftslivmuseum.

Stykket med tre mål omkring ble i2003 solgt til Trondheim krets av Norges Speiderforbund for 150 000 kroner.

 
På forsiden nå