Høyre-topp med mange roller

Få har flere styreverv i Sør-Trøndelag enn eiendomsgründeren Lars Tvete som sitter ved hele 52 styrebord. I tillegg er han inne på eiersiden i mange selskaper. Fra høsten av blir han Frank Jenssens høyre hånd.

Saken oppdateres.

Prestesønnen og næringslivsmannen Lars Tvete vender tilbake til Trondheim bystyre, og blir fra høsten av Frank Jenssens kanskje nærmeste støttespiller i bystyret. Heltidspolitiker blir han imidlertid neppe hvis ikke de borgerlige vinner valget. Det er ingen hvem som helst som nå hilser politikken velkommen igjen. Han driver en av Trondheims mest suksessrike bedrifter innen eiendom - nemlig Basale Eiendomsforvaltning, som forvalter eiendommer for om lag halvannen milliard bare i Trondheim. Bedriften har 60 ansatte på landsbasis. Men i tillegg står Lars Tvete oppført med intet mindre enn 52 styreverv - de fleste i Trondheim - noe som bidro sterkt til å sende han inn på makttoppen i Adresseavisens kartlegging av maktforhold i byen.

- Må rydde

Noen av styrevervene, som Bolig og Næringskreditt, Trøndelag Bomveiselskap og Gaden og Larsen er relativt store verv. Mange av de andre er foretak med flere datterselskap, hvor Tvete sitter som styrerepresentant. Han er også inne på eiersiden og er styremedlem i Pilargruppen, som han eier sammen med det store utbyggingsselskapet i Trondheim, Heimdal Gruppen.- Blir jeg heltidspolitiker er det helt åpenbart at jeg må foreta en grundig ryddejobb. De fleste av styrevervene må jeg si fra meg - for å unngå at det skal bli reist tvil om min habilitet, men også av tidsmessige årsaker. Mine selskaper har ikke noe forretningsforhold til Trondheim kommune. Den eneste måten det kan komme opp habilitetskonflikter, er i reguleringssaker. Og jeg skal være svært varsom og være rask til å melde meg inhabil, sier Tvete.

- Du eier Pilargruppen sammen med Heimdal Gruppen - en stor aktør som er svært aktiv i forhold til kommunen?

- Pilargruppen er et eksempel på et selskap som jeg vil gå ut av både på eiersiden og som styrerepresentant. Det er ikke forenlig å være politiker og sitte på eiersiden sammen med en så viktig aktør i Trondheim kommune som Heimdal Gruppen er, sier Lars Tvete til Adresseavisen.

Vil ikke selge

Forretningsmannen vil imidlertid beholde styrevervene i BN og Trøndelag Bomveiselskap - i tillegg til Basale. Heller ikke heleide, små familieforetak (eksempelvis selskapet Fururo - som egentlig er familiens to hytter på Oppdal og selskapet Hospitalløkkan - som igjen eier Inter-tre), vil han tre ut av.- Men selv om du går ut av styrene har du fortsatt store eierandeler?

- Jeg selger ikke eiendeler over natta som jeg har brukt et helt arbeidsliv på å bygge opp. Problemet i Trondheim er for lite lokalt eierskap - ikke for mye, mener Tvete som har vært en aktiv investor lokalt.

Adresseavisen kjenner til at Tvetes mange roller har vært et tema internt i partiet. Tvete har selv orientert partiet om sine verv.

- Fordi vi har valgt konsernmodell med mange små underselskaper, blir antallet styreverv så høyt. Men det er sikkert andre i Midt-Norge som har flere reelle styreverv enn meg, sier Tvete og legger til:

- Det blir ikke satt spørsmålstegn ved offentlige ansatte som er politikere og arbeider for økte midler til egen etat. Heller ikke tillitsvalgte som har politiske verv får kritiske spørsmål. Forstå meg rett: Jeg mener disse skal ha lov til å jobbe for sin sak og ut fra sitt ståsted. Men da må det også være mulig for næringsdrivende å jobbe for bedre forhold for næringslivet. Jeg kjenner mange folk, jeg vet hvor skoen trykker. Den ballasten jeg har er min store fordel, men den kan også være negativ hvis det kan oppfattes slik at jeg kan ha fordeler av det selv. Derfor må det foretas en grundig skufferydding, sier Tvete.

Aktiv partner

- Din nære venn og partner i Basale, Bernhard Sandvig, er også involvert i over førti selskaper. Kan ikke dette skape habilitetsproblemer for deg?- Nei, Bernhard er ikke inne i den daglige driften i Basale. Jeg har ikke engang kunnskap om hva han holder på med. Men hvis noen av hans prosjekter involverer Trondheim kommune må jeg være føre var og melde meg inhabil i slike saker, sier Tvete.
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå