Ventet 10 måneder på sensur

Ti måneder etter at Øyvind Eikrem leverte sin avhandling til NTNU, har han fortsatt ikke fått sensur.

Saken oppdateres.

Øyvind Eikrem (32) leverte doktoravhandlingen sin 30. juli i fjor. NTNUs reglement sier at bedømmelsen ikke bør ta lenger enn fire måneder. Etter ti måneder venter Eikrem fortsatt.

- Jeg har vært med i søkerrunden til to akademiske jobber, men blir ikke vurdert så lenge avhandlingen ikke er godkjent. Dette er uheldig for karrieren. Slitsomt er det også. Informasjonen fra NTNU har vært dårlig og instituttet har vist liten forståelse for problemet. Allerede i februar ble jeg forespeilet at bedømmelsen var ferdig. Nå vil det i beste fall ta minst et år fra innlevering til jeg får disputert, sier Eikrem.

Treg start

Eikrems fag er sosialantropologi og temaet for avhandlingen er det sosiale spillet rundt aksjemarkedet.

Da han leverte avhandlingen 30. juli i fjor regnet han med å disputere og bli ferdig før jul. Reglementet sier at en bedømmelseskomité bør settes ned innen fire uker etter innlevering. I Eikrems tilfelle ble ikke komiteen nedsatt før i november, to-tre måneder tregere enn reglementet legger opp til. Så skulle bedømmelsesarbeidet ta til. Reglementet sier at det arbeidet bør gjøres unna innenfor tre måneder. Komiteen som sitter med Eikrems avhandling har så langt vært i funksjon i nesten seks måneder og er ennå ikke ferdig.

Beklager

- Det er bare å beklage at det har gått så lang tid, sier instituttleder Trond Berge ved sosialantropologisk institutt, NTNU.

- Dette skyldes en rekke uheldige omstendigheter, men først og fremst at opponentene ikke har vært beredt til å lese avhandlingen med en gang.

- Det er ikke instituttet som har somlet?

- En prosedyrefeil hos oss førte til at det gikk altfor lang tid før oppnevning av komiteen. Men det fikk ikke betydning for ventetiden. Den ene av opponentene kunne i alle fall ikke begynne å lese avhandlingen før i midten av februar. Dette er en sak vi har jobbet mye med. Vi har gjort alt vi kan for å få den ferdig, blant annet har vi vært villig til å bruke ekstra penger for å få komitémedlemmene til å møtes for å påskynde et svar til kandidaten. Instituttet skulle ønske at han hadde fått svar tidligere.

- Kunne dere ikke funnet andre opponenter?

- Man prøver å få tak i de best kvalifiserte. Når våre studenter vurderes av de beste, får de god høyde ut fra hoppkanten i karrieren. Men dette er travle folk som ikke er så lett å få til å sette seg ned for å bedømme en avhandling, sier Trond Berge. Instituttlederen forteller at det har vært vurdert å oppnevne en ny komité, men at konklusjonen var at det ville forsinket prosessen ytterligere.

- Når vil Øyvind Eikrem få bedømmelsen av sin avhandling?

- Det kan jeg ikke si.

 
        
            (Foto: VEGARD EGGEN)

  Foto: VEGARD EGGEN

På forsiden nå