- Her vil vi ha fortidspark

Prosjektgruppa ARV, som er nært knyttet til studentmiljøene på NTNU og HIST, ønsker å bygge en fortidspark på Holstvollen gård i Bymarka.

Saken oppdateres.

Et bredt nettverk av institusjoner i Trondheim står bak planene om å opprette en tverrfaglig formidlingsarena innen natur og kulturlandskap, eksperimentell arkeologi og formidling på Holstvollen gård i Bymarka. Med på prosjektet er Vitenskapsmuseet, avdeling for bygg og miljø og avdeling for lærerutdanningen på HIST, arkeologi ved NTNU og Kafé Magasinet.

Tradisjonshåndverk

- Vi ønsker at dette skal brukes som en møteplass for forskere fra forskjellige fag, og mellom forskere og publikum, sier ansvarlig for arbeidsgruppa ARV, Ingeborg Collin-Hansen.

Holstvollen gård består av fem bygninger, hvorav tre skal brukes til verksted. Her vil det tilbys tradisjonshåndverk innen blant annet matkultur, ervervsformer, teknologi, byggetradisjoner og primitivt jordbruk. I samarbeid med kommunen planlegges det en tursti i området.

Tursti og jernsmie

- Det er et flott område rundt gården som vi ønsker å utnytte til forskjellige aktiviteter. En tursti rundt vollen vil være hensiktsmessig, sier Collin-Hansen.

Fortrinnsvis vil den delen av tilbudet som henvender seg til publikum være rettet mot barnehager og skoler. I tillegg vil friluftsfolk og turister kunne benytte seg av parken. Her ønsker ARV å kunne tilby oppdatert kunnskap i omgivelser som innbyr til undring, filosofi og diskusjon.

- Keramikk, tekstil og jernutvinning er noen av tingene folk selv kan prøve seg på, sier Collin-Hansen.

Etter hvert håper man også å ha dyr på gården.

ARV har siden i fjor vår leid gården med opsjon på kjøp. Etter at rådmannen har stilt seg positivt til planene for gården, er sannsynligheten stor for at et salg vil bli gjennomført i nær framtid. ARV må punge ut 50 000 kroner, 25 000 kroner mindre enn den opprinnelige salgssummen.

Dårlig stand

- Finansiering av kjøp og oppussing vil nok bli det største hinderet, men det skal vi finne en løsning på, sier Collin-Hansen. Holstvollen har stått tom i 20 år, og er i meget dårlig stand. Men med mange personer involvert og 35 frivillige studenter stiller ARV sterkt, mener Collin-Hansen.

- Vi har lite penger, men mye arbeidskraft. Vi får begynne med å ta over, så starter vi i det små med delprosjektene. Etableringen av verksted skal gjøres på lavbudsjett, sier hun.

Må settes i stand. Holstvollen gård i Bymarka har stått tom i 20 år og er svært falleferdig. Ingeborg Collin-Hansen (t.v.) og Ingvild Sjøbakk får nok å henge fingrene i.Blir fortidspark. Student Ingvild Sjøbakk (t.v) og leder Ingeborg Collin-Hansen ønsker at Holstvollen gård i Bymarka skal bli en felles arena for flere fagfelt i Trondheim samt kunne benyttes av publikum.
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå