Fanget tusenvis av mort

Under en stor opprydningsaksjon i Kyvannet er det fisket opp minst 130 kilo mort.

Saken oppdateres.

Dessuten er det fjernet en mengde skrot og søppel fra strandsonen og selve vannet.

Kyvannet er bortimot tømt i forbindelse med at demningen skal undersøkes og utbedres. - Slike inspeksjoner gjør vi hvert 15. år, opplyser avd.ing. Bjørn Brenne i Trondheim byteknikk.

Samtidig benytte kommunen anledningen til å rydde opp og bedre miljøet ved Kyvannet, som er en populær badeplass for byåsingene om sommeren. En gravemaskin har lagt grus på bunnen ved badeplassen. Kyvannløkka velforening har hatt dugnad de siste dagene og rensket godt opp langs strendene. Kommunen bistår med å ta hånd om skrotet.

I regi av miljøenheten i kommunen er det gjort et krafttak for å redusere den skadelige mortbestanden i vannet. Mens vannstanden er svært lav, har man i to dager fisket med garn på kryss og tvers. Fangstresultatet er til sammen minst 130 kilo mort og 20-30 kilo gjedde. Morten er en uønsket fiskesort. Den fortrenger ørreten, og kan i verste fall skape algeoppblomstring i vannet.

- Vi blir nok ikke kvitt morten, for det er vanvittige mengder av den, sier fagleder Terje Nøst i miljøenheten. Han tipper at fangsten består av ca. 7000 mort, og at 15-20 morter er rundt ett kilo. Den største veide 1,2 kilo, og det er meget stort til mort å være. Gjennomsnittsvekten er 120 gram. Neste år vil man se i hvilken grad mortbestanden i Kyvannet er blitt redusert etter garnfisket mandag og tirsdag. Nøst tror at man lett kunne tatt opp like mye mort om man hadde fortsatt med garnfisket en dag eller to.

Flere av vannene i Bymarka blir inspisert og delvis nedtappet i høst. I Leirsjøen er det problemer med lukene i demningen, og der vil man tappe ned litt. Baklidammen er nedtappet mens man utbedrer lukene. I Haukvannet blir vannstanden senket et par meter, opplyser Bjørn Brenne. Kommunen skal anlegge en badestrand i en liten bukt nedenfor Haukåsen sykehus.

 
 
På forsiden nå