Gir bort elleve trikker

Trondheim kommune er innstilt på å gi bort trikkene som Gråkallbanen har disponert gratis siden 1990. Kommunen tror ikke det er mulig å finne kjøpere for det brukte materiellet.

I neste formannskapsmøte vil rådmannen foreslå en ny tiårsavtale med Gråkallbanen AS. I tillegg til at selskapet overtar trikkene, verktøy og annet materiell, blir vognhallen og et par andre bygninger leid ut til Gråkallbanen for en rimelig penge. Avtalen erstatter en avtale som gjaldt fra 1994.

Da trikkedriften ble nedlagt av kommunen i 1988, ble det gjort forsøk på å selge elleve relativt nye leddtrikker til Egypt. Men handelen gikk i vasken. Et av problemene var den uvanlige bredden på de trønderske trikkene. Karosseriene er opp til 2,60 m brede, mens sporvogner ellers i verden sjelden er bredere enn 2,10 - 2,20. Sporbredden i Trondheim er også bredere enn trikkespor flest.

Da det nystartede Gråkallbanen AS fikk overta de elleve leddvognene i 1990, var de bare seks år gamle. Nå har de nådd 21 års alder, og to av dem ble kondemnert etter uhell i 1997.

- Nå har vi ni vogner igjen. Fire av dem brukes til daglig, mens to holdes i reserve, forteller direktør Erlend Solem i Gråkallbanen. Han ser det som en fordel at trikkene blir Gråkallbanens eiendom, fordi man da slipper å betale en kostbar kaskoforsikring. Hvert år har selskapet vært forpliktet av kommunen til å betale en kvart million i kaskopremie. Nå kan man velge en rimeligere ordning.

Ellers er Solem glad for at leieavtalen med kommunen har en varighet på ti år. Etter at det franske selskapet Connex overtok kontrollen over Gråkallbanen i år, er trikkedriften i Trondheim blitt tilført flere millioner kroner i kapital. En forutsetning for å investere disse er at Gråkallbanen har en langsiktig avtale med kommunen. Tirsdag er avtalen trolig i boks.