Vil ha Olsø i karantene

- Uholdbart, sier Arne Byrkjeflot (RV) om Rune Olsøs hurtige overgang fra trondheimspolitikken til Entra eiendom.

Saken oppdateres.

Byrkjeflot mener Ap-politikeren vet for mye om det kommunale byggebyråkratiet.

- Det er problematisk. Ikke at han går fra politikk til en direktørstilling, men at går fra å behandle byggesaker i detalj i bygningsråd og formannskap for så å havne i Entra, som er et selskap som involverer seg sterkt på den fronten i Trondheim, sier Byrkjeflot.

- Gale fordeler

Han mener det ikke tjener kommunen at Olsø på sin nye arbeidsplass kan bidra med innsidekunnskap om hvordan holdningen til bestemte saker er i kommunen og hvor langt de har kommet politisk.

- Olsø har veldig gode forbindelser i trondheimspolitikken og i administrasjonen, og vet veldig mye om hvordan det tenkes. Entra får bedre kunnskaper enn andre selskaper om hva som er mulig å få gjennom, og hvordan man skal få det til, mener RV-lederen i Trondheim.

Han peker på at statlig eide Entra Eiendom for eksempel er sentral som utbygger blant annet på store deler av Brattøra, en uttalt satsing fra kommunens side i åra framover som også snart skal opp for politisk behandling.

- Vi har som kjent hatt lignende diskusjoner når folk går fra å være stortingspolitikere til å bli konsulenter. Jeg mener dette er en mye mer direkte og uholdbar situasjon, sier Byrkjeflot, som peker på at Olsøs overgang ikke er enestående, og at det nettopp derfor burde vært en kurante eller andre regler som forhindrer direkte jobbskifter til «den andre siden»

Tidligere har for eksempel Bente Haugrønning gått fra stillingen som bygningssjef i kommunen til å bli strategileder i Veidekke Eiendom Region Nord, en av de mest sentrale aktørene i byen.

Koalisjonspartner og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) avviser ikke at det kan bli aktuelt å diskutere karantene som virkemiddel, men antyder at Byrkjeflot overdramatiserer problemet.

- Jeg går ut fra at eiendomsaktørene her i byen er oppdaterte på aktuell politikk uten at de trenger en politiker til å fortelle dem hva som foregår. Dessuten regner jeg med at de er så profosjenelle at de klarer å skille rollene, sier han.

- Sikker havresekk

Kommunaldirektør for byutvikling, Håkon Grimstad, får nå oppgaven med å holde Olsø på en armlengdes avstand når han kanskje dukker opp i korridorene for å snakke inn Entra-prosjekter overfor administrasjonen. Grimstad kan selv sies å ha gått motsatt vei av Ap-politikeren, siden han syslet med byggrådgivning som regiondirektør for konsulentfirmaet Cowi AS i flere år før han ble headhuntet til rådmannens direktørkorps i vår.

Byutviklingsdirektøren mener ikke det er nødvendig med en karanteneordning for politikere eller toppbyråkrater som skifter beite innenfor samme fagfelt.

- Vi skal ikke avfeie at dette kan være et problem. Men det må være mulig å bytte roller uten å få yrkesforbud. Det eneste midlet mot uheldige forhold etter slike overganger er mest mulig åpenhet, sier kommunaldirektøren, og utbroderer:

- Jeg pleier å si at det i et lite samfunn som Norge faktisk kan være fornuftig at bukken passer havresekken. Så lenge alle vet at bukken er bukk, kan han i hvert fall ikke ta for seg av havren, og er dermed slett ikke dum å ha som vakt.

Grimstad tror ikke den nyansatte næringslivslederen, som fremdeles vil holde Ap-fanen høyt hevet, kommer til å blande rollene sine.

- Hvis Rune Olsø, uka etter at han hadde fått ny jobb, hadde kommet med et nytt eiendomsprosjekt og ment veldig mye i kraft av gamle posisjoner, ville ikke det vært profesjonelt - og jeg tror heller ikke det skjer.

 
På forsiden nå