Mer i hjertet enn i lomma

Trondheim Røde Kors er ikke akkurat sidrumpa, 100 år etter stiftelsen.

Saken oppdateres.

- Røde Kors er en organisasjon som endrer seg etter endringene i samfunnet. Det er forklaringen, sier styreleder Randi Wiggen. - Men samtidig med at vi endrer oss, fortsetter vi å arbeide med gamle prosjekter så lenge de trengs.

Randi Wiggen har 3000 medlemmer å holde styr på, men ønsker seg mange flere.

- 3000 er alt for lite i en by på Trondheim størrelse. Halve byen burde vært med, i det minste som støttemedlemmer, slik det var i gamle dager.

Randi Wiggen har mange jern i ilden, både på det yrkesmessige og frivillige plan. Hun er rektor, og hun er også styreleder for Trondhjems Turistforening.

- Det frivillige engasjementet er mitt sosiale liv. Det gir meg veldig mye. Du kan ikke fatte hvor deilig det er å komme hjem etter en økt for Røde Kors, trett og sliten - og enormt tilfreds! Jeg oppfordrer alle til å bli medlem. Det koster bare 200 kroner i året, og du bestemmer selv hvor aktiv du vil være.

For ungdommen

Ikke minst for ungdom har Røde Kors i Trondheim mye å by på. Noe av det mest vellykkede vi har satt i gang i senere tid, er Leksehjelpen. Det blir mer og mer populært på de skolene vi engasjerer oss.

- Hva er viktigst av det dere driver med i øyeblikket?

- Faktisk er alle spesialgruppene like viktige, svarer Randi Wiggen. - De dekker hver sine behov. Til sammen har de en veldig stor bredde. Vi driver nå og omstrukturerer Trondheim Røde Kors. Så mange aktiviteter som vi har, blir det alt for mange styrer og alt for mye papirarbeid på medlemmer. Vi holder også på å etablere Barnas Røde Kors.

Veien videre går via samarbeid med andre instanser. Allerede i dag har vi slikt samarbeid gående, blant annet med Trondheim kommune. Men vi trenger flere partnere, skal vi kunne gå inn i enda flere arbeidsfelt enn dem vi dekker i dag.

Samfunnet vil alltid ha bruk for frivillighet. Røde Kors skal ikke ta over det offentliges oppgaver, men være et supplement, sier Randi Wiggen.

Sentrumkontor

For tre år siden flyttet Trondheim Røde Kors til Nardoveien og samlet sine aktiviteter der. - Da tsunamien rammet Asia i romjula i fjor, fikk vi virkelig erfare hva et slikt hus betyr for medlemmene. Det vrimlet av folk fra alle spesialgruppene, og det ble et fantastisk fellesskap. Midt oppi det ufattelig tragiske som hadde skjedd kom vi hverandre så nær, sier Randi Wiggen.

- Men jeg savner et lokale i Midtbyen. Trondheim Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors kommer trolig til å opprette et felleskontor i sentrum i løpet av neste år.

 
På forsiden nå