Bryter markagrensen

Hensynet til markagrensen måtte vike for ønsket om full barnehagedekning. En barnehage som Trondheim kommune setter opp i Bymarka vekker reaksjoner.

Saken oppdateres.

I rekordfart har kommunen gitt seg selv dispensasjon fra forbudet mot å bygge innenfor den røde strek i Bymarka. Søknaden om å bygge en midlertidig barnehage ble sendt 3. november. Et ekstraordinært bygningsråd ga enstemmig grønt lys 8. november. Og nesten umiddelbart var gravemaskinene i sving. Barnehagen med 72 plasser skal reises ved Ferista, som ligger nær innfallsporten til Bymarka.

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) forsvarer vedtaket. - Kommunen er kommet på etterskudd når det gjelder å regulere tomter til barnehager. Skal vi innfri løftet om full barnehagedekning, må vi ty til slike midlertidige løsninger. Barnehagen ved Ferista skal fjernes og være på plass et annet sted innen 1. januar 2008, påpeker Fagerbakke. - Jeg ville aldri gått med på dette, dersom barnehagen skulle legges dit permanent, tilføyer han. Når saken gikk med ekspressfart i kommunen, skyldes det at politikerne har pålagt rådmannen å gi barnehageutbyggingen høyeste prioritet.

Varaordføreren skjønner at vedtaket er kontroversielt, siden markagrensen settes til side. Men han benekter at kommunen omgår markagrensen på en lettvint måte.

- Har administrasjonen lagt seg i selen for å finne en alternativ, midlertidig tomt utenfor markagrensen?

- Ja, det har vi, forsikrer kommunaldirektør Håkon Grimstad. Han og hans stab arbeider under høytrykk for å finne nok barnehagetomter. - Det kommer til å bli adskillig flere midlertidige barnehager i løpet av de nærmeste månedene. Vi klarer ikke å etablere 20 permanente barnehager før utgangen av 2006, så vi må søke andre løsninger mens nye tomter klargjøres til formålet, sier Håkon Grimstad. Det kan bli aktuelt å ta i bruk moduler - slik som ved Ferista, brakkerigger eller f.eks. nedlagte sykehjem. Forutsetningen er at lokalene tilfredsstiller alle krav som stilles til forsvarlig barnehagedrift, sier Grimstad.

Barnehagen ved Ferista er en av flere midlertidige barnehager som kommunen reiser i mangel av regulerte barnehagetomter. En barnehage er plassert på parkeringsplassen ved Bækken gård nær Strindamarka, en er reist ved Kyvannet og en er aktuell ved Kristiansten festning.På forsiden nå