Spår tidenes trafikk-kaos

Når bomringen rives vil trafikken i Midtbyen øke med 8000 biler per døgn.

Saken oppdateres.

Rundt 80 000 biler kjører gjennom Trondheim sentrum per døgn i dag. Når bomringen rives i januar vil hele 88 000 biler forurense bygatene. Jubelen over bomringavviklingen vil trolig ikke vare lenge blant byens bilister.

- Våre beregninger viser at trafikken kommer til å øke med ti prosent i Trondheim sentrum når bomringen blir tatt ned. Folk må forberede seg på mer kø og lengre rushtid, sier forskningssjef ved Sintef, Eirik Skjetne (bildet).

Sprengt kapasitet

Mange har opplevd å stå i kø ved Sluppen bru. Kapasiteten har over lengre tid vært sprengt og lite tyder på at trafikkproblemene kommer til å bli bedre når bomringen rives. Rivingen av bomringen og byggingen av Nordre avlastningsvei vil trolig også på sikt skape trafikk-kork i Ila, Elgeseter gate og Skovgårdsområdet på Jakobsli.

- Når bomringen fjernes på Skovgård vil mye av trafikken som i dag går gjennom Grilstad-tunnelen velge å kjøre om Skovgård. Det vil skape et lokalt trafikkproblem som bør løses før bomringen tas ned, mener Skjetne.

Trafikken i Trondheim øker med over to prosent årlig, ifølge Skjetne. Det betyr at trafikken har økt med 30 prosent siden bomringen ble satt opp i 1991. Men bomringen har bidratt til å regulere trafikken bort fra sentrum.

- Midtbyen har hatt en reell nedgang i trafikken blant annet på grunn av bomringen. Bomringen har bidratt til å dempe biltrafikken mot sentrum, opplyser han.

Sintef-forskeren frykter at kapasiteten på veinettet vil bli sprengt når bomringen forsvinner.

- På ett tidspunkt vil kapasiteten på veiene bli sprengt og vi vil få problemer, mener han, og tilføyer: - Det hadde vært lurt å beholde bomringen til Nordre avlastningsvei er ferdig. Da ville Trondheim effektivt kunne kontrollert sentrumstrafikken.

Politiet bekymret

Trafikkenheten i politiet er også bekymret over trafikkutviklingen i Trondheim. De tror at utbyggingen av Nordre avlastningsvei vil skape trafikk-kork i Ila.

- Under byggingen av Nordre avlastningsvei vil nedre del av Byåsveien bli redusert fra fire til to felt. Dette vil føre til mer kø og omkjøring mot Sluppen og Tonstad, mener politiførstebetjent, Knut Sivertsen.

Politiet vet at bilistene i Trondheim er lite glad i kø.

- Bilistene i Trondheim er ikke vant til kø og mange er svært flinke til å unngå køen. Noen ser på veitrafikkloven som veiledende, sier han med et smil.

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå