Spår tidenes trafikk-kaos

Når bomringen rives vil trafikken i Midtbyen øke med 8000 biler per døgn.

Rundt 80 000 biler kjører gjennom Trondheim sentrum per døgn i dag. Når bomringen rives i januar vil hele 88 000 biler forurense bygatene. Jubelen over bomringavviklingen vil trolig ikke vare lenge blant byens bilister.

- Våre beregninger viser at trafikken kommer til å øke med ti prosent i Trondheim sentrum når bomringen blir tatt ned. Folk må forberede seg på mer kø og lengre rushtid, sier forskningssjef ved Sintef, Eirik Skjetne (bildet).