Sudbø knyttes til ny jukseartikkel

NTNU-professor Asle Sudbø blir nå satt i forbindelse med nok en fabrikkert forskerartikkel.

Saken oppdateres.

Asle Sudbø er satt opp som medforfatter av to av de tre artiklene tvillingbroren Jon Sudbø nå har erkjent å ha jukset med. Ifølge sin advokat frikjenner lege og forsker Jon Sudbø sine medforfattere, og hevder at han var alene om å jukse med datamaterialet.

Endrer ikke noe

Det at NTNU-professoren knyttes til forskningsskandalen som medforfatter av ytterligere en artikkel, endrer ikke på NTNUs strategi.

- Asle Sudbø har allerede stilt alt datamateriale til vår rådighet. Da vi sikret materialet gjorde vi det uavhengig av hvilket forskningsarbeid det var brukt i, og vi regner derfor med å ha dokumentasjon som også angår de andre artiklene Sudbø har bidratt til, sier prorektor ved NTNU, Astrid Lægreid, til Adresseavisen.

Materialet fra Asle Sudbøs datamaskin er stilt til rådighet for den eksterne granskningskommisjonen som skal gjennomgå Jon Sudbøs forskning.

Artikkelen som avslørte forskningsjukset var publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet. I denne artikkelen er Asle Sudbøs rolle spesifisert til «betydelig bidrag i diskusjon og skriving av artikkelen». En lignende spesifikasjon av Asle Sudbøs rolle er imidlertid ikke gitt i den andre artikkelen, fra New England Journal of Medicine, og som viser seg også å inneholde feil data.

Under lupen

Spesialrådgiver Gro Helgesen i Norges Forskningsråd er ett av medlemmene i den eksterne granskningskommisjonen som skal ha sitt første møte i dag.

- Det ligger i vårt mandat at vi skal se nærmere også på medforfatterne, men hvilke metoder og hvordan vi skal gå fram vet vi ikke ennå. Dette skal vi diskutere på vårt første møte, sier Helgesen.

Granskningskommisjonen ledes av professor Anders Ekbom ved Karolinska Institutet i Stockholm, og skal avgi sin rapport innen 1. april i år.

- Vi har fått kort tid på oss, men dette er en meget viktig sak som vi bør få klarhet i så fort som mulig, sier Gro Helgesen, som regner med at det meste av arbeidstiden fram til april vil gå med til arbeidet i kommisjonen.

Jon Sudbø har gjennom sin advokat sagt han vil samarbeide både med granskningskommisjonen og sin arbeidsgiver, Radiumhospitalet. Ifølge direktør Stein Vaaler har ikke den foreløpige gjennomgangen avdekket uregelmessigheter som berører pasienter. Jon Sudbø selv er for tiden innlagt på sykehus.

Ingen data i Nature

Professor i fysikk, Asle Sudbø har de siste gjort seg internasjonalt bemerket med sin forskning, blant annet med en hovedartikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature. Inntil alle fakta rundt forskningsjukset i The Lancet er klarlagt, vil skandalen trolig ikke føre til noen endring i Natures forhold til NTNU-professoren. Det er heller ikke aktuelt å se på nytt på artikkelen om superledere som ble publisert i oktober 2005.

- Denne artikkelen bygde ikke på innsamlede data, men var basert på rent teoretisk argumentasjon. Den pågående saken gir oss ingen grunn til å vurdere hans materiale på nytt, heter det i en uttalelse fra tidsskriftet til Adresseavisen, formidlet gjennom seniorpressetalskvinne Ruth Francis i Nature.

Asle Sudbø har fortsatt velferdspermisjon fra sin stilling ved NTNU. Han har ikke svart på henvendelser fra Adresseavisen siden saken ble kjent.

 
        
            (Foto: Glen Musk)

  Foto: Glen Musk

På forsiden nå