Stor-Trondheim stadig større

31 av de 49 kommunene i Trøndelag har befolkningsnedgang. I Trondheims-regionen vokser befolkningen like raskt som i Oslo-området.

Saken oppdateres.

De siste fem årene har befolkningen i Trondheims-regionen økt med fem prosent. Det er 0,4 prosentpoeng lavere vekst enn i Oslo. Forsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå (SSB) synes det er overraskende stor likhet i mellom de fem storby-regionene i Norge.

- Befolkningsveksten er i all hovedsak bestemt av markedet, og da vil det være de store byene og kommunene rundt som vokser sterkest. Dette tyder på at arbeidsmarkedet i Trondheims-regionen har hatt en like gunstig utvikling som i de andre storbyregionene i landet, sier han.

Nok boliger

De større byene er motoren i veksten. Det er her den største veksten i arbeidsplasser kommer. Kommuner i pendleavstand til Trondheim nyter godt av disse arbeidsplassene, og det er gjerne opp til kommunene selv hvor mye de vil og kan vokse.

- Begrensningen ligger oftest i muligheten for boligbygging. Er det nok boliger til en gunstig pris, kommer gjerne folk nærmest av seg selv, sier Lars Østby.

Slike kommuner blir gjerne omtalt som «sovekommuner», men Østby mener det ligger noe nedsettende i denne betegnelsen.

- Det er viktig å huske at det å bo et sted medfører at man nærmest har hele sitt sosiale liv i kommunen. Det er ikke bare et sted man sover, man lever der, sier han.

Pendleravstand

Det er et stort sprik i veksten i de elleve kommunene som etter SSBs definisjon utgjør Trondheims-regionen. Størst relativ vekst har det vært i Malvik, mens tre kommuner har hatt nullvekst. Tallene viser utviklingen til og med tredje kvartal i fjor.

- De kommunene i Trondheims-regionen som ikke har hatt en like gunstig utvikling, drar ikke i like stor grad nytte av arbeidsmarkedet i Trondheim. Det er ofte slik at man har behov for attraktive arbeidsplasser for to personer i en familie. For de med høy utdanning finner man gjerne disse i byene. Da blir Rissa ikke fullt så aktuell som bosettingskommune, men pendleavstanden fra Melhus til Trondheim gjør at kommunen blir aktuell, sier Østby.

SSB venter at folketallet vil fortsette å øke i Trondheims-regionen. Veksten de neste fem årene vil ligge på drøyt fire prosent.

Gratis jaktkort

Beregningene Adresseavisen har foretatt, viser at regionen bestående av Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy også er en vekstregion. Enkeltkommuner som Oppdal, Ørlandet, Namsos og Røros kan også vise til en vekst de siste fem år på over en prosent. De som taper kampen om befolkningen er hovedsaklig de mindre distriktskommunene. Vikna er unntaket som bekrefter regelen. Kommunen har hatt en vekst på 3,7 prosent siden 2000.

- Mange distriktskommuner sliter med å holde befolkningstallet oppe. Kan de bare gi opp?

- Nei, dette er kommuner som fortjener mer enn at jeg sier at de skal gi opp. Det er nødvendig med arbeidsplasser i disse kommune. Dette er jo kommuner som ikke nyer godt av at de har en storby som nabokommune. Hvis jeg skal gi ett råd utover det å skape arbeidsplasser så måtte det være at de prøvde å rette markedsføringen og tiltakene mer mot kvinner. De markedsfører seg gjerne med maskuline verdier. Gratis jaktkort og lignende, og det trekker nok ikke mange kvinner. Uten kvinner, ingen barn, sier Østby.

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå